Globaliseringens era är förbi och de protektionistiska vindarna blåser emellanåt hårt världen över - inte minst i ljuset av stormaktskonflikten mellan USA och Kina och den pågående coronakrisen. Världshandeln går mot en ökad regionalisering med fokus på tre stora produktionsregioner; Nordamerika, Europa och Asien.

Trenden mot mer av marknadsnära tillverkning är särskilt markant i Asien där numera ungefär hälften av handeln med industrivaror idag sker inom regionen. I Nordamerika och Europa är andelen ännu högre.

Trots stora förändringar konstaterar vi mot denna bakgrund att Sveriges andel av den globala varuexportmarknaden ligger stabilt på runt 1,1 procent för fjärde året i rad. Det visar årets statistik från UN Comtrade som också bekräftar att Sverige sedan 2015 inte längre tappar marknadsandelar.

Även om exportmarknadsandelen har stabiliserats kan man notera vissa skillnader mellan varugrupperna. Exempelvis har Sverige mellan 2018 och 2019 vunnit marknadsandelar inom kemi (inklusive läkemedel) och stål men förlorat andelar inom petroleum. 

Få hela översikten i årets utgåva av rapporten Global Export. 

Om analysen

Business Sweden publicerar rapporten Global Export en gång per år. FN:s databas UN Comtrade har använts för att ta fram varuexportsiffror för Sveriges totalt 32 viktigaste exportmarknader för åren 2000 till 2019.

UN Comtrade innehåller de flesta länders utrikeshandel nedbrutet på varugrupper enligt den så kallade SITC-nomenklaturen. Alla uppgifter är i löpande priser (värde) uttryckt i USD. Varuexporten har delats upp i 13 varusegment som täcker nästan 85 procent av den svenska varuexporten.

Alla analyser

Global export dec 2020
PDF - 1 mb
Global export dec 2019
PDF - 2 mb
Global exportanalys okt 2018
PDF - 5 mb
Global exportanalys aug 2017
PDF - 584 kb