Svensk ekonomi har klarat sig förhållandevis väl under pandemin, inte minst i ett europeiskt perspektiv. Trots att exporten sammantaget minskade under 2020 stärkte Sverige sin position på den globala exportmarknaden.

Det visar uppdaterad statistik från UN Comtrade som presenteras i denna utgåva av Business Swedens årliga rapport Global Export. Sveriges andel av den globala marknaden för varuexport ökade med 9 procent under 2020 till 1,2 procent, från 1,1 procent föregående år.

Att Sverige tog marknadsandelar inom varugrupper som elektronik, läkemedel och trävaror – som alla påverkades kraftigt av ökad efterfrågan under pandemin − indikerar att det åtminstone delvis är en pandemieffekt. Mellan åren 2015-2019 låg Sveriges andel av den globala exportmarknaden stabilt på omkring 1,1 procent. Om den stärkta positionen för Sverige indikerar ett trendbrott är för tidigt att sia om.

Under 2020 fortsatte Asien att utvecklas starkt och blev den ledande aktören på exportmarknaden. Europas andel av världsexporten var oförändrad medan Nordamerika tappade mark.

Få hela översikten i årets utgåva av rapporten Global Export. 

Om analysen

Business Sweden publicerar rapporten Global Export en gång per år. FN:s databas UN Comtrade har använts för att ta fram varuexportsiffror för Sveriges totalt 32 viktigaste exportmarknader för åren 2000 till 2020.

UN Comtrade innehåller de flesta länders utrikeshandel nedbrutet på varugrupper enligt den så kallade SITC-nomenklaturen. Alla uppgifter är i löpande priser (värde) uttryckt i USD. Varuexporten har delats upp i 13 varusegment som täcker nästan 85 procent av den svenska varuexporten.

Alla analyser

Global Export dec 2021
PDF - 1 mb
Global export dec 2020
PDF - 1 mb
Global export dec 2019
PDF - 2 mb
Global exportanalys okt 2018
PDF - 5 mb
Global exportanalys aug 2017
PDF - 584 kb