Sett till de 14 varugrupper som Sverige exporterar mest av har Sveriges andel av värdet på den globala varuexportmarknaden legat på en relativt stabil nivå på drygt 1 procent mellan 2015 och 2020. Men efter 2020 har Sveriges varuexport tappat marknadsandelar, om än marginellt, och var 2022 strax under 1 procent. 

Sverige andelar inom i princip samtliga varugrupper utom kemi och läkemedel samt stål där andelen ökade. Exporten av elström utvecklades i linje med den globala exporten av elström och därmed bibehöll Sverige sin position. 

Sveriges tapp på den globala marknaden förklaras delvis av en stark exporttillväxt i Nordamerika, Sydamerika och Mellanöstern, samtidigt som Europa – Sveriges viktigaste marknad – även tappade andelar.  

Något som emellertid utmärker 2022 är stora rörelser på valutamarknaden. Den svenska kronans tapp på 15 procent mot den amerikanska dollarn under 2022 är en avgörande nackdel för Sverige när det sammanlagda exportvärdet för världens länder omräknas från lokala valutor till en och samma valuta.  

Få hela analysen i årets utgåva av Global Export som baseras på uppdaterad statistik från FN (UN Comtrade).  

Om analysen

Business Sweden publicerar rapporten Global Export en gång per år. FN:s databas UN Comtrade har använts för att ta fram varuexportsiffror för Sveriges viktigaste exportmarknader för åren 2012 till 2022.  

UN Comtrade innehåller de flesta länders utrikeshandel nedbrutet på varugrupper enligt den så kallade SITC-nomenklaturen. Alla uppgifter är i löpande priser (värde) uttryckt i USD. Varuexporten har delats upp i 14 varusegment som täcker nästan 85 procent av den svenska varuexporten. 

Prenumerera på våra globala analyser här. 

Alla analyser

Global Export 2023 - Sverige tappar exportandelar
PDF - 700 kb
Global Export 2022 - Stabil position på exportmarknaden
PDF - 2 mb
Global Export dec 2021
PDF - 1 mb
Global export dec 2020
PDF - 1 mb
Global export dec 2019
PDF - 2 mb
Global exportanalys okt 2018
PDF - 5 mb
Global exportanalys aug 2017
PDF - 584 kb