Snabba leveranser och anpassningsförmåga är nyckelkriterier för tillverkningsföretagen idag. I takt med att allt fler företag ritar om kartan för globala leveranskedjor växer regionala tillverkningsnav fram på alla kontinenter.

Kina som under de senaste årtionden varit ”världens fabrik” är ett exempel på detta. I stället för att exportera lågkostnadsvaror till fjärran marknader riktar Kina istället fokuset på att bli det regionala produktionsnavet för Asien.

Idag spelar flertalet faktorer in i företagens beslut att tänka om geografin kring leveranser och produktion. Digitaliseringens och automatiseringens framfart, klimatförändringen, hotet mot frihandeln och sårbarheterna i globala leveranskedjor som blev tydliga under pandemin är bara några av de primära drivkrafterna.   

Är outsourcing till Asien och lågkostnadsmodellen helt överspelad? Hur påverkar regionaliseringstrenden Europa och har Sverige en konkurrensfördel i takt med att marknadsnära tillverkning blir allt viktigare för företagen?

Den här rapporten djupdyker i dessa frågor och speglar synen hos beslutsfattare och experter i svensk industri med insyn i det pågående strategiska skiftet.