Kina är en viktig marknad för svenska företag som är pionjärer i den globala gröna omställningen. I denna rapport tittar vi närmare på hur fem lokala hållbarhetsutmaningar kan mötas.

Klimatförändringen är vår tids största utmaning. En hållbar framtid är möjlig, men det kräver stora åtaganden på alla nivåer, hos myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. I egenskap av världens största utsläppare av koldioxid, är Kinas gröna omställning avgörande för att lyckas med den globala gröna omställningen enligt IEA (International Energy Agency). Peking har förbundit sig att nå koldioxidutsläppens topp före 2030 och uppnå koldioxidneutralitet före 2060. Men i Kina, liksom i många andra länder, tenderar ekonomisk kortsiktighet att prioriteras före långsiktigt hållbarhetsarbete – och det är här svenska företag kan spela en viktig roll i att stödja Kina på dess väg mot en grönare framtid.

Business Sweden arbetar med 12 ledande svenska företag vars innovativa lösningar kan påskynda Kinas gröna omställning. Den här rapporten belyser fem hållbarhetsutmaningar som svenska företag står inför i Kina, och hur samarbete genom vår plattform ”Pioneer the possible” kan bana väg för framsteg.

Ladda ner rapporten

Vilka regioner är du intresserad av?

The contact details you provide in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.