USA:s ekonomi förbättras och har försiktigt positiva utsikter efter ett destruktivt 2020 på grund av Covid-19. Pandemin utlöste en lågkonjunktur som gjorde att USA:s ekonomi minskade med hela 31,4 procent under andra kvartalet 2020. Ekonomer förväntar sig dock att den amerikanska BNP-tillväxten kommer att förbli stark under de kommande kvartalen. Tillväxten kommer snart att nå en topp när de finansiella stimulanserna och den ekonomiska återhämtningen når sin maximala effekt.

När det gäller de kommande 12 månaderna är de svenska företagen optimistiska inför sin omsättning i sina respektive branscher. Av de tillfrågade förväntar sig 80 procent att omsättningen kommer att öka under nästa år. Biden-administrationen har som mål att ställa om USA mot en mer hållbar framtid med en proposition på 2 biljoner dollar, som inkluderar omfattande investeringar i transport och elektromobilitet, nät- och överföringsinfrastruktur samt förnybar energi. Eftersom Sverige är en stark ledare inom många av dessa sektorer kan svenska företag dra nytta av dessa investeringsmöjligheter på marknaden.

Det "svenska varumärket" bidrar på ett positivt sätt till företagens värdeerbjudande. Det verkar som att en ny attityd håller på att slå rot bland företag i USA: det som är bra för miljön kan också vara bra för näringslivet. Svenska företag som är verksamma i USA ser att deras kundbas i allt högre grad drivs av tanken om hållbarhet.

Business Climate Survey är ett verktyg som Team Sweden använder för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer över världen.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys. 

OM UNDERSÖKNINGEN

Den här undersökningen belyser hur svenska företag som är verksamma i USA uppfattar marknadsförhållandena och de ekonomiska utsikterna för sina verksamheter, samt om och hur uppfattningarna skiljer sig åt mellan olika typer av företag. Fler än 800 svenska företag kontaktades för att delta i 2021 års Business Climate Survey, där svaren samlades in under mars och april 2021. Intervjuer genomfördes samtidigt med utvalda företag för att få en djupare förståelse för de faktorer som påverkar deras svar.