Turkiets fördelaktiga geografiska läge, stora och unga befolkning, samt starka produktionsnätverk har gjort landet attraktivt för svenska företag som vill expandera sin verksamhet.

Men Turkiet har ställts inför utmaningar relaterade till makrofinansiell instabilitet, inklusive hög skuldsättning i den privata sektorn, ihållande bytesbalansunderskott, förhöjd inflation och hög arbetslöshet. Dessutom orsakade de senaste jordbävningarna i februari 2023 omfattande skador, vilket påverkade en betydande del av befolkningen och ekonomin.

Trots avmattningen i tillväxttalen och den makroekonomiska volatiliteten uppgav 77 procent av de svenska företag som deltog i undersökningen att de var lönsamma under 2022. När det gäller investeringar agerar dock många svenska företag försiktigt med tanke på det osäkra makroekonomiska klimatet. Sammantaget tyder resultaten av undersökningen fortfarande på att Turkiet, med sina 85 miljoner invånare och strategiska geografiska läge, fortsätter att vara en lovande marknad för svenska företag.

Under 2022 fortsatte svenska företag att behålla sina konkurrensfördelar och starka positioner på den turkiska marknaden med effektiva, högkvalitativa och konkurrenskraftiga lösningar, samt lyfta fram svenska lösningar genom att använda det svenska varumärket framgångsrikt.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Syftet med vår Business Climate Survey är att ge en djupgående analys av de turkiska marknadsförhållandena bortom makroekonomiska data och att identifiera möjligheter och utmaningar som svenska företag möter på sina respektive marknader.

Svaren samlades in mellan 8:e mars och 8:e april 2023. Av de 118 företag som kontaktades svarade 64, vilket ger en svarsfrekvens på 54,23 procent.