Svenska företag fortsätter att ha en betydande närvaro i Hongkong. Det finns idag cirka 120 svenska eller svenskrelaterade företag i Hongkong och de varierar i storlek och antal år de funnits på marknaden.

Årets undersökning visar att bolagens finansiella resultat återhämtat sig och att den negativa trenden från de senaste åren har avstannat, även om resultaten inte riktigt är tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Även om pandemirestriktionerna har tagits bort påverkar de fortfarande Hongkongs affärsklimat.

Den politiska utvecklingen under de senaste åren, inklusive genomförandet av lagen om nationell säkerhet, fortsätter att påverka affärsklimatet i Hongkong. Företagens främsta farhågor är effekterna på Hongkongs status som internationellt affärscentrum, yttrandefrihet, mediefrihet och rättsväsendets oberoende.

Slutligen visar undersökningen, liksom tidigare år, att de flesta svenska företag tar hållbarhet på allvar. Hållbarhet är en del av deras affärsmodeller och bidrar till deras lönsamhet. Många svenska företag är ledande inom gröna lösningar och är angelägna om att dela med sig av sina erfarenheter och sitt kunnande när Hongkong arbetar mot målet om koldioxidneutralitet senast 2050.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey för svenska företag i Hongkong SAR 2023 är ett gemensamt initiativ av Team Sweden i Hongkong SAR: Business Sweden, Svenska Handelskammaren och Sveriges Generalkonsulat.

Undersökningen har genomförts årligen i Hongkong sedan 1997. Syftet med undersökningen är att få en bättre förståelse för hur svenska företag presterar, deras uppfattning om marknadsförhållanden, möjligheter och utmaningar som de står inför, samt deras syn på Hongkongs marknad.

2023 års undersökning genomfördes den 13 mars – 30 mars 2023. Svarsfrekvensen var 60 procent. Av de 111 svenska företag i Hongkong som bjöds in att delta i undersökningen deltog 66 företag.