Executive Global Insights

Ny horisont i den gröna omställningen

Potentialen ökar för svenska företag i den globala kampen mot utsläppen. Denna studie fokuserar på fem nyckelområden där svenska lösningar kan spela en avgörande roll i resan mot nettonollutsläpp, och presenterar en färdplan för att fånga affärsmöjligheter i fyra regioner.

Indiens leveranskedjor i blickfånget

Allt fler globala företag väljer att minimera risk i sina leveranskedjor i Asien genom att rikta strålkastarljuset mot Indien som nästa stora leverantörsland. Denna rapport djupdyker i sex kategorier som är på uppgång och där indiska leverantörer snabbt tar nya positioner.

Globala leveranskedjor i förändring

Globala megatrender och två kriser i närtid – Covidpandemin och Rysslands invasion av Ukraina – har föranlett en stor omdaning av leveranskedjor. I denna studie djupdyker vi i drivkrafterna, nyckeltrenderna och strategierna som allt fler svenska beslutsfattare anammar.

Grön tillväxt i Mellanöstern

Hållbar utveckling står starkt i fokus i Mellanöstern i takt med att klimatkrisens konsekvenser blir alltmer påtagliga. Regionens länder krafttag för att anpassa och diversifiera sina ekonomier. Här djupdyker vi i utvecklingen och utforskar potentialen för svenska företag i fyra nyckelmarknader.