Executive Global Insights

Paradigmskiftet i Europas säkerhet

Sveriges medlemskap i NATO öppnar upp en ny horisont för svenska leverantörer av försvarsteknologier och system. I denna rapport djupdyker vi i möjligheterna för små och medelstora företag och hur de bör navigera upphandlingsprocesser och exportregler för produkter med dubbla användningsområden.

Förnyelse för framtidens gruvdrift

Den globala gruvsektorn genomgår för närvarande en omvandling driven av en ökad medvetenhet om dess betydelse och samhällspåverkan. Den här rapporten ger dig en global översikt och kartläggning av innovationslandskapet inom gruvdrift.

Så vinner du på den europeiska spelplanen

Att påverka beslut som fattas på EU-nivå är viktigare än någonsin i takt med att regelverk förändras snabbt. I den här rapporten redogör vi för hur svenska företag kan fånga nya möjligheter genom att stärka sitt engagemang inom public affairs.

Asiens demografiska skifte från insidan

Ett stort befolkningsskifte förändrar spelplanen i takt med att födelsetal sjunker, människor lever längre liv och urbaniseringens fortsatta framåtmarsch. Denna rapport utforskar de framtida konsekvenserna för export och handel i Asien.

Vägen till resiliens för halvledare

Halvledare är en gemensam nämnare i den gröna omställningen – nu drar kapplöpningen igång för att säkerställa motståndskraftiga leveranskedjor. Den här rapporten utforskar geopolitikens inverkan på halvledarindustrin och lyfter åtgärder som kan vidtas för att minimera volatilitet och risk.

Vägen till personaliserad medicin

Sjukvårdssystem världen över är under ständig stress – men personaliserad medicin kan bli receptet på positiv förändring. I denna rapport utforskar vi hur svenska företag kan påskynda övergången till data-drivna preventiva åtgärder och skräddarsydda behandlingar.

Ny horisont i den gröna omställningen

Potentialen ökar för svenska företag i den globala kampen mot utsläppen. Denna studie fokuserar på fem nyckelområden där svenska lösningar kan spela en avgörande roll i resan mot nettonollutsläpp, och presenterar en färdplan för att fånga affärsmöjligheter i fyra regioner.

Indiens leveranskedjor i blickfånget

Allt fler globala företag väljer att minimera risk i sina leveranskedjor i Asien genom att rikta strålkastarljuset mot Indien som nästa stora leverantörsland. Denna rapport djupdyker i sex kategorier som är på uppgång och där indiska leverantörer snabbt tar nya positioner.

Globala leveranskedjor i förändring

Globala megatrender och två kriser i närtid – Covidpandemin och Rysslands invasion av Ukraina – har föranlett en stor omdaning av leveranskedjor. I denna studie djupdyker vi i drivkrafterna, nyckeltrenderna och strategierna som allt fler svenska beslutsfattare anammar.

Grön tillväxt i Mellanöstern

Hållbar utveckling står starkt i fokus i Mellanöstern i takt med att klimatkrisens konsekvenser blir alltmer påtagliga. Regionens länder krafttag för att anpassa och diversifiera sina ekonomier. Här djupdyker vi i utvecklingen och utforskar potentialen för svenska företag i fyra nyckelmarknader.