Genomslaget för de nya coronavaccinerna och företagens framgångsrika anpassning till nya omständigheter, nationellt och internationellt, möjliggjorde en dramatisk ekonomisk uppväxling under 2021, understödd av gigantiska offentliga stödpaket och centralbankernas lågräntepolitik.

Världsekonomin lyfte med nära 6 procent under året och drog med sig en drygt 60-procentig ökning av de globala direktinvesteringarna. USA utklassade Kina som världens intressantaste investeringsmarknad och 2021 var också året då Sverige stärkte sin position och placerade sig på 14:e plats bland världens mest eftertraktade investeringsländer.

De utländska direktinvesteringarna i Sverige uppgick till 220 miljarder SEK 2021, vilket är en uppgång på 25 procent från året innan och den högsta noteringen sedan 2008. Nordiska och andra europeiska företag svarar för 83 procent av de utländska investeringstillgångarna i Sverige.

Nordamerikanska företag har det senaste året expanderat sin andel till 12 procent, medan de asiatiska företagens andel har fallit tillbaka något till 4 procent.

Med Rysslands anfallskrig i Ukraina och dess svåra humanitära, ekonomiska och geopolitiska konsekvenser har världen åter kastats in i ett krisläge. Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen är större än på många år.

Ladda ner rapporten och få hela översikten över direktinvesteringar i den globala och svenska ekonomin under 2021.