Den globala återhämtningen av investeringarna beräknas till 15 procent i år och 20 procent 2022. Det känns både hoppfullt och rimligt. Förutsägelsen är hämtad från FN-organet UNCTAD:s nyligen publicerade statistik. Flera faktorer påverkar. En huvudsakligt bidragande anledning är den mycket korta tid som dagens vaccin har tagits fram på, något som delvis återställer världen till vad den var innan coronaepidemins utbrott.

Effekten när pandemin slog till blev förödande. De internationella direktinvesteringarna föll med 35 procent 2020 jämfört med året innan, till 999 miljarder USD från 1 530 miljarder USD. Effekterna på företagens investeringsbenägenhet och utlandsexpansion var som störst under första halvåret.

Men resiliensen visade dig vara stark bland världens företag. Verksamheten anpassades snabbt till nya regelverk. E-handeln fick ett dramatiskt uppsving. Människors ändrade arbetsförhållanden skapade en ökad efterfrågan på allt som kretsar kring hemmet. Sektorer som den hushållsnära tjänstesektorn, evenemangsbranschen och turismen var kraftigt negativt påverkade, men omfattande stödpaket och ett snabbframtaget vaccin bromsade fallet.

Analysen av hur pandemin har påverkat världen är bara påbörjad. Vilka är de främsta faktorerna som kommer att påverka de internationella direktinvesteringarna och utländska investeringar i Sverige? Vi sammanfattar vad vi har framför oss med en avslutande trendspaning i fem punkter.


Alla rapporter

Globala direktinvesteringar 2021
PDF - 3 mb
Globala direktinvesteringar 2020
PDF - 3 mb
Globala direktinvesteringar 2019
PDF - 749 kb
Globala direktinvesteringar 2018
PDF - 5 mb