De utländska direktinvesteringarna i Sverige uppgick till 187 miljarder SEK 2019, vilket är en femfaldig ökning från 2018 och den högsta noteringen sedan 2008. Detta resultat är långt över genomsnittet för perioden 2000–2019. Bidragande till den kraftiga ökningen var närmare 200 företagsaffärer med utländska köpare som genomfördes under 2019.

Sammanlagt uppgick de utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige till 3 079 miljarder SEK 2018. Sextio procent av de utländska investeringarna är i tjänstesektorn, där finans och försäkringar är de största segmenten, medan 40 procent är i tillverkningsindustrin.

Norden och Europa dominerar de internationella investeringarna i Sverige. Asiatiska företag – främst kinesiska och indiska företag – har ökat sin närvaro markant det senaste decenniet men uppgår sammantaget inte till mer än 4 procent av de totala direktinvesteringarna i Sverige.

I spåren av coronapandemin har investeringsläget radikalt förändrats och gett svåra negativa återverkningar på den globala ekonomin och en brant nedgång väntar.

De mörka ekonomiska utsikterna sänker företagens investeringsvilja och möjligheter till internationell expansion. Relaterat till BNP ligger dock de globala direktinvesteringarna på historiskt höga nivåer för de flesta länder och regioner.

Samtidigt har både världshandeln och direktinvesteringar växlat ned de senaste åren, av skäl som ännu inte är klarlagda. En möjlig förklaring till utvecklingen är företagens ökade tjänsteorientering samt att utländska direktinvesteringar har blivit mer svårfångade i statistiken, bland annat i takt med de alltmer avancerade finansiella uppläggen vid till exempel företagsförvärv.

Få hela översikten i vår senaste rapport Pandemin sänker investeringarna med en framåtblick mot 2025.


Alla rapporter

Globala direktinvesteringar 2020
PDF - 3 mb
Globala direktinvesteringar 2019
PDF - 749 kb
Globala direktinvesteringar 2018
PDF - 5 mb