De globala direktinvesteringarna föll med 13 procent 2018, till 1 297 miljarder USD. I Europa halverades de utländska investeringarna. Nedgången drevs främst av amerikanska företags massiva återföring av kapital från utlandet till USA. Samtidigt mildrades nedgången av en stark global marknad för företagsförvärv.

Inflödet av utländska direktinvesteringar i Sverige uppgick till 87 miljarder SEK 2018, vilket är en tillbakagång med 17 procent från 2017 och under genomsnittet för perioden 2000–2018. Europeiska företag dominerar investeringarna i Sverige. Tjänstesektorn står för 60 procent av investeringarna. Sammantaget uppgick de utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige till 2 909 miljarder SEK 2017 (senast tillgängliga siffra), vilket motsvarar 64 procent av BNP.

Business Swedens trendspaning visar att de globala direktinvesteringarna kommer att påverkas positivt av en fortsatt god – om än dämpad – utveckling av världsekonomin, internationaliseringen av tillväxtländernas näringsliv och små och medelstora företags ökade närvaro på utlandsmarknaden. Även det pågående teknikskiftet inom industrin och länders satsningar på hållbar produktion kommer att kräva stora investeringar. Motkrafter är en tilltagande protektionism, ökat fokus på marknadsnära produktion samt företagens successiva orientering mot tjänster, som ofta tillhandahålls på den lokala marknaden och inte nödvändigtvis kräver stora kapitalinvesteringar.

Ur ett svenskt perspektiv är det särskilt Asiens snabba internationalisering som ger nya möjligheter för investeringar, såväl svenska investeringar i Asien som asiatiska investeringar i Sverige. Asien var mottagare av 40 procent av de globala direktinvesteringarna 2018.

Om analysen

Business Swedens årliga rapport visar de senaste trenderna för företagens utlandsinvesteringar ur ett globalt respektive svenskt perspektiv.

Rapporten ger en överblick över utvecklingen av de globala direktinvesteringarna, inklusive en lista med de mest attraktiva länderna för utländska direktinvesteringar och de faktorer som kommer att vara avgörande för investeringskonjunkturen under de kommande tre åren. I ett separat avsnitt analyseras de utländska direktinvesteringarna i Sverige.


Alla rapporter

Globala direktinvesteringar 2019
PDF - 749 kb
Globala direktinvesteringar 2018
PDF - 5 mb