Business Climate Survey Vietnam 2024 undersöker svenska företags förändrade dynamik under nedgången i den globala ekonomin. Den bör ses i ljuset av det viktiga året 2024, då Sverige och Vietnam firar 55-årsjubileum för diplomatiska förbindelser, vilket underlättar ytterligare handel och investeringar mellan de två länderna.

I årets undersökning deltog både svenskregistrerade och svenskägda företag som är verksamma i Vietnam, av olika storlek och inom olika branscher, för att få ett så heltäckande perspektiv som möjligt på det rådande affärsklimatet.

Undersökningen visar att de flesta företag förväntar sig en god affärsutveckling under 2024 och majoriteten av de tillfrågade företagen redovisade en vinstökning under 2023. Men året har inneburit betydande utmaningar för företagen att anpassa sig till fundamentala förändringar i hanteringen av arbetskraft och konsumentbeteenden.

Det svenska varumärket värderas högt. Nästan alla berörda undersökta företag bekräftade att det svenska varumärket bidrog ”mycket” eller ”väldigt mycket” till deras verksamhet.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Våra Business Climate Surveys syftar till att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer runt om i världen. Undersökningen i Vietnam genomfördes under första kvartalet 2024 för att studera hur svenska företag presterade under 2023, samt deras förväntningar för 2024 och framåt.

Tjugotvå svenska företag i Vietnam valde att delta i årets undersökning. Detta ger inte en fullständig bild, men ger ändå en inblick i situationen för svenska företag i Vietnam. Vi vill rikta ett stort tack till de deltagande företag och respondenter som har bidragit till denna rapport.