Nyligen drabbades Hongkong av den femte vågen av covid-19 som tog många liv och påverkade staden ekonomiskt. De flesta respondenterna i undersökningen är fortfarande lönsamma, men den ekonomiska utvecklingen försvagas. Endast en tredjedel av företagen planerar att öka sina investeringar och några överväger till och med att flytta. Ändå anses Hongkong fortfarande vara i nivå med andra städer eller till och med mer konkurrenskraftigt enligt en majoritet.

Det finns för närvarande cirka 150 svenska företag och företag med koppling till Sverige i Hong Kong. Vissa är stora och andra små och de är verksamma inom en mängd olika branscher. Många av dem har varit etablerade i Hong Kong i många år och bidragit mycket till stadens utveckling.

Företagen kämpar precis som förra årets undersökning med effekterna av pandemin och relaterade restriktioner, såsom begränsade eller inställda flygningar, stängda gränser och obligatoriska tester och karantäner. 62 procent av företagen använder Hongkong som ett APAC-nav och att kunna göra internationella resor är därför avgörande och har varit huvudutmaningen under pandemin. De höga kostnaderna för hyra och fastigheter och de pågående politiska förändringarna i staden påverkar också affärsklimatet i Hong Kong.

Synen på regeringens hantering av pandemin är betydligt mer negativ i årets undersökning jämfört med förra årets. 74 procent av de tillfrågade företagen anser att regeringens svar är otillräckligt.

Dessutom anser hälften av företagen att den politiska utvecklingen i staden har en fortsatt negativ inverkan på företagsklimatet. De största osäkerhetsmomenten är oro för Hongkongs framtida status som internationellt affärscentrum, inverkan på yttrandefriheten i staden och på oberoendet för Hongkongs rättssystem.

Det finns ändå många fördelar med att göra affärer i Hong Kong. Skattesystemet är fortfarande fördelaktigt och marknadens funktion som inkörsport till fastlandet ses också som viktig. Dessutom uppfattas Hong Kong fortfarande som en mycket konkurrenskraftig affärsmiljö jämfört med andra internationella städer. Men osäkerheter vad gäller regeringens hantering av pandemin samt Hongkongs föränderliga politiska landskap - i synnerhet konsekvenserna av den nationella säkerhetslagen - gör att vissa företag överväger omlokalisering.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig överblick av resultaten och en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Business Climate Survey är en studie författad av Team Sweden för att svenska företag ska få insikt i vilka möjligheter och utmaningar som finns när de gör affärer i Hong Kong.

I år skickades undersökningen ut till 134 lokala chefer som representerar svenska företag i Hongkong, varav 73 svarade. Svaren samlades in mellan mars och april 2022.