Även om det sista kvartalet 2022 var utmanande för Portugal, återhämtade ekonomin sig under det första kvartalet 2023 med hjälp av en stark ökning av turismen och en viss återhämtning i leveranskedjorna globalt.

Utsikterna för svenska företag i Portugal för de kommande 12 månaderna tyder på optimism, där 57 procent av de svarande förväntar sig en ökad omsättning. En intressant observation är att stora företag är mest optimistiska när det gäller de ekonomiska utsikterna för de kommande 12 månaderna, där 75 procent av företagen förväntar sig en ökning av omsättningen.

Svenska företag i Portugal är aktiva inom en rad olika affärsområden, men för de flesta av de företagen som svarat, 68 procent, finns den huvudsakliga verksamheten inom marknadsföring och försäljning. Bilden av det "svenska varumärket" utomlands är generellt positiv, där Sverige ses som ett jämlikt, rättvist och hållbart land med hög livskvalitet.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Team Sweden Portugal – Sveriges ambassad i Portugal, Business Sweden och Svensk-Portugisiska Handelskammaren – har återigen gått samman och genomfört en undersökning bland svenska företag som är verksamma i Portugal.

Syftet med denna undersökning är att utvärdera hur svenska företag i Portugal presterar samt att ge en översikt över några av de möjligheter och utmaningar som företagen står inför på den portugisiska marknaden. Dessa insikter kan hjälpa oss att utveckla våra bilaterala handelsrelationer och ge bättre stöd till svenska företag i Portugal.

Fyrtio företag svarade på undersökningen, som genomfördes under februari–april 2023, vilket gav en svarsfrekvens på cirka 42 procent. Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagande företag för den kunskap och de insikter som ni har delat med er av – något som vi alla kan få nytta av.