Världens sjuk- och hälsovårdssystem står inför en tuff problematik. Åldrande befolkningar, ökande antal kroniska patienter och personalbrist – dessa är bara några av utmaningarna som driver behovet av mer förebyggande åtgärder och ökad effektivitet i all vård. 

I den här rapporten fördjupar vi oss i den senaste utvecklingen inom personaliserad medicin som kan möjliggöra en ny era av patientanpassade behandlingar.   

Business Sweden har intervjuat läkare och experter i tre regioner – EMEA, Americas och APAC – för att mäta den varierande mognadsgraden för att implementera datadriven personaliserad medicin (DDPM) i internationella marknader. 

Frammarschen inom dataanalys i vårdsektorn har blivit en katalysator för förändring. Rapporten speglar experternas perspektiv på var och hur Sveriges life science-aktörer kan fånga de snabbväxande möjligheterna.   

Ladda ner rapporten och få de senaste insikterna. 

OM RAPPORTEN 

Rapportserien Executive Global Insight publiceras av Business Sweden för att ge svenska företagsledare en regelbunden djupdykning i de viktigaste trenderna inom global handel. 

Rapporterna hjälper beslutsfattare att navigera risker och möjligheter och ta strategiska beslut utifrån rekommendationer från Business Swedens globala rådgivare, som erbjuder kunskap och lokal expertis på fler än 40 marknader. 

Prenumerera på rapportserien här 

Ladda ner rapporten

Vilka regioner är du intresserad av?

The contact details you provide in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.