Svenska företag har haft verksamhet i Brasilien i mer än hundra år. Trots att Brasilien kan vara en utmanande marknad fortsätter nya svenska företag att etablera sig i landet samtidigt som väletablerade företag fortsätter att investera. De sysselsätter cirka 40 000 personer och är verksamma inom sektorer som telekom, transport, maskiner, försvar, sjukvård, tjänster, gruvdrift med mera.

I årets undersökning redovisade 81 procent av respondenterna vinst 2023, medan endast sju procent redovisade förlust. Detta är i enlighet med de resultat som setts under de senaste tre åren sedan Covid-19-pandemin, med en lönsamhetsnivå för företag i Brasilien på över 80 procent och förluster på under 10 procent. Detta bevisar att svenska företag, trots lokala utmaningar, kan lyckas i Brasilien och gå med vinst.

Av alla tillfrågade företag har 59 procent tillverkning eller montering i Brasilien, vilket visar att lokal produktion fortfarande är en viktig strategi för att komma in på den brasilianska marknaden.

När det gäller hållbarhet uppgav 58 procent av respondenterna att miljöpåverkan kommer att driva på förändringar i brasilianska företag under de kommande åren. Dessutom har företagens bedömning av sina kunders miljöhänsyn förändrats sedan 2020.

Nu uppger 78 procent att deras kunder beaktar miljöaspekter vid sina inköp, medan endast 22 procent säger att kundernas oro för miljön är liten eller ingen alls, vilket är en ny låg rekordsiffra för den brasilianska undersökningen – 2020 var resultatet 43 procent.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Syftet med dessa rapporter är att ge en bättre förståelse för hur det nuvarande affärsklimatet och utvecklingen i världen uppfattas av ledande svenska företag. Rapporterna kommer att fungera som ett jämförelseverktyg för svenska företag med planer på att investera ytterligare i sin nuvarande verksamhet eller expandera till nya marknader.

Årets rapport är den femte upplagan inom det globala samarbetet mellan de svenska internationella handelskamrarna och Business Sweden. Ett samarbete som under 2024 möjliggör en global jämförelse av 23 marknader från alla kontinenter, detta utöver de lokala marknadsresultaten bland svenska företag i Brasilien.

Vår Business Climate Survey samlade in svar från 54 svenska företag i Brasilien, i olika storlekar och branscher, vilket är jämförbart med antalet svar som samlats in tidigare år. Undersökningen genomfördes mellan den sjunde februari och den fjärde mars.