Nigeria, Afrikas folkrikaste nation, erbjuder spännande möjligheter inom lyx- och premiumprodukter tack vare stigande hushållsinkomster, snabb urbanisering och en växande andel medel- och överklasskonsumenter. Nigerianska konsumenter har en positiv uppfattning om internationella varumärken och det finns ett växande intresse för hållbart mode bland förmögna konsumenter.

hållbart mode på uppgång

Mode- och textilindustrin är den näst största sektorn i Afrika med ett värde av 31 miljarder USD och Nigeria står för cirka 15 procent av den. Potentialen är dock mycket större än så.

Modeindustrin i Nigeria spelar en viktig kulturell roll och bidrar väsentligt till landets ekonomi. Landet var en gång hem för Afrikas största textilindustri och nigerianska dynamiska varumärken har gett ny energi i branschen. En ny generation av talanger utforskar och tar till sig produktionsmetoder med låg miljöeffekt och hantverk med stark estetik, som afrikanska vaxtryck. Modeindustrin i Nigeria har länge anammat hållbart hantverk i en tid då modeindustrin behövt ta itu med sin miljöpåverkan.

ANVÄND LÄMPLIGA DISTRIBUTIONSKANALER FÖR ATT NÅ RÄTT KUNDER

I Nigeria anses procent av befolkningen vara medelklass med en köpkraft som beräknas vara mer än 28 miljarder USD. 2019 spenderade nigerianer en större del av sin inkomst på modeprodukter än både svenskar och i kända modeländer som Frankrike.

Historiskt sett har rika nigerianer handlat internationella varumärken som inte finns på den lokala marknaden utomlands. Det här förändras när fler globala lyxvarumärken tar sig in på den nigerianska marknaden, ofta via franchiseavtal och stark onlinenärvaro. En effekt av pandemin är att det har blivit svårare att resa och handla internationellt, vilket ökar behoven att köpa lokalt. Under det senaste decenniet har etableringarna av kvalitetsköpcentrum, exklusiva butiker och butiker av internationell standard vuxit snabbt.  

Vi kan förvänta oss att denna detaljhandelsutveckling kommer att fortsätta under flera år framöver i landet på grund av den ökande efterfrågan från konsumenterna, där även e-handeln ökar. Fyra av fem konsumenter i Nigeria handlar mer online sedan covid-19-utbrottet. Nationen har en ung befolkning som är ambitiös och influeras alltmer av internationella livsstilar genom mobil teknik.

“Nigerianer är modeintresserade, älskar internationella varumärken och är alltid hungriga efter mer mode. Men internationella varumärken måste segmentera sina kunder väl för att veta vem de ska rikta sig till på den nigerianska marknaden.”
vår rapport och support

Vår rapport, ”Nigerias Rising Fashion Industry” ger en detaljerad analys och djupdyker i Nigerias nuvarande och framtida tillväxtmöjligheter inom detaljhandeln och modebranschen. Rapporten innehåller insikter från lokala industriexperter, inklusive grundaren och vd:n för Lagos Fashion Week och vd:n för Polo Limited och Polo Avenue.

Sveriges ambassad i Nigeria genomförde en framgångsrik svensk-nigeriansk hållbar modevisning i Lagos (Nigeria) i november 2021, där lokala modeproffs, designers och influencers deltog, som en del av konferensen Nordic Nigeria Connect 2.0. Ambassaden och Business Sweden diskuterar gärna liknande framtida aktiviteter med svenska företag.

Kontakta oss idag för att få en kopia av vår rapport eller för vad du kan göra som nästa steg.