Afrika är en kontinent med vitt skilda kulturer, affärspraxis, konsumentpreferenser och köpbeteenden. Världsdelen står inför snabb ekonomisk tillväxt och ett demografiskt skifte där 190 miljoner invånare väntas bli höginkomsttagare år 2030. Detta i kombination med en omfattande geografi skapar gynnsamma möjligheter att bryta sig in på specifika marknader och skala upp verksamheten inom handelsblock och bortom dess gränser.

Allt fler konsumenter i Afrika använder sig av digitala plattformar för att söka fram internationella varumärken som matchar deras livsstil. Intresset har därmed ökat för kvalitativa produkter och västerländska varumärken. Svenska retailvarumärken har goda chanser att etablera en stark lokal närvaro och bygga långvarig kundlojalitet bland en växande grupp av medvetna och hållbarhetsfokuserade konsumenter.

Vår rapport Open for business ger dig insikterna i de största konsumenttrenderna och strategierna som hjälper svenska retailföretag utvärdera och förverkliga möjligheterna i Afrikas 12 snabbast växande länder.