ANMÄL DIG Vill du djupdyka i Sveriges styrkeområden och utforska initiativ för investeringar och samarbete? Anmäl dig till Join Sweden Summit 20-21 Juni. Läs mer

Rekommenderat

Analys
Global upphämtning från krisnivå

Djupdykningen i världsekonomin under pandemiåret 2020 medförde ett brant fall på 35 procent för internationella direktinvesteringar. Därefter kom en dramatisk uppväxling och investeringarna rusade i alla regioner med fördubblingar av inflödena till Europa, Nordamerika och Afrika. 2021 var året då Sverige landade på en stark 14:e plats bland världens mest attraktiva investeringsländer.

Digital teknik: Att frigöra kraften i data för att lösa globala utmaningar

Hur vi använder och innoverar med data i dag kommer att definiera kommande generationer. Sverige ligger i framkant när det gäller edge learning och AI och sätter globala standarder för tillämpning, lagring och delning av data. I det här avsnittet ger Alexander Morrone oss insikter om vilken roll digital teknik spelar för att definiera vår framtid.

Video
Hur Sverige förverkligar hållbar gruvdrift

Vad är hållbar gruvdrift? Svaret får du i den här intervjun med Manik Karn, Business Swedens gruvexpert. Utforska de trender, success stories och möjligheter som ligger framför oss när Sverige hjälper den globala gruvsektorn att påskynda sin gröna omställning.

Global analys
Business Sweden bevakar regelbundet marknader över hela världen och analyserar påverkan på svenska företags internationalisering. Våra analyser ger en överblick av svensk export, utländska investeringar i Sverige och våra viktigaste handelspartners.
Lena Sellgren frilagd.png

Våra senaste podcasts

Alla podcasts
Att frigöra potentialen i AI genom innovativ användning av data, samarbete och djärvt tänkande

För att bygga en framtid som ger smarta samhällslösningar måste vi utnyttja kraften i data och digital teknik. Sverige har vuxit fram som en innovationstestbädd för AI, edge learning med mera, vilket driver på samarbete och tillväxt. Lyssna på insikter från Business Swedens DigiTech-investeringsexpert Alexander Morrone och Ebba Josefson Lindqvist, projektledare för The Data Factory på AI Sweden.

Sydkoreanska Sono Group etablerar ett helt nytt koncept på Höga Kusten

På Business Sweden ser vi ett starkt ökat intresse från utländska aktörer att investera i svensk turism. Svenskar anses vara early adopters och öppna för nya trender. När Sono Group kom med en förfrågan om att bygga en ny resort vid Höga Kusten tog regionens aktörer hjälp av Business Sweden för att utveckla relationen.

Hur Sverige formar framtidens mobilitet

Övergången till elektrifierade transporter – från bilar och lastbilar till flyg – drivs framåt i Sverige, tillsammans med snabba framsteg inom autonom körning och delad mobilitet. Lyssna på Martin Jönsson från Business Sweden när han ger en glimt av den senaste utvecklingen.

Rapporter

Alla rapporter
Tyskland Business Climate Survey 2022

Sveriges viktigaste handelspartner är Tyskland - den största ekonomin i Europa, som står för en fjärdedel av EU:s BNP. Under de senaste årens turbulens är relationen mellan Sverige och Tyskland fortsatt stark. De flesta tillfrågade i undersökningen förväntar sig att både omsättningen och investeringarna i Tyskland kommer att öka det kommande året.

För hållbara affärer – i hela världen

Coronapandemin överskuggade även 2021 med nedstängda marknader, reserestriktioner och störningar i leverantörs- och värdekedjor. Hållbarhet avspeglades dock i många länders återhämtningsplaner och rekordmånga länder presenterade mål om noll nettoutsläpp. Under året har vi stärkt insatserna för att accelerera hållbara innovationer och bidra till snabbare omställningstakt och hållbar tillväxt – i Sverige och i omvärlden.

Hållbar energi i Nederländerna

Europeiska länder tvingas se över sin energiproduktion, lagring och sina distributionsnätverk för att mildra den pågående energikrisen. Med EU:s globala nettonollmål som närmar sig har Nederländerna satt upp ambitiösa mål för att minska beroendet av fossil energi och öka effektiviteten i fjärrvärmenäten. Det krävs snabba förändringar och hållbara lösningar är nyckeln till att nå målen.

Artiklar

Alla artiklar
Artikel
Den taiwanesiska cybersäkerhetsmarknaden växer i en aldrig tidigare skådad takt och överträffar det globala genomsnittet

Med en utmanande regional geopolitisk situation och en snabbt växande världsledande teknikindustri, står den taiwanesiska marknaden inför ett konstant hot mot cybersäkerhet från både inhemska och utländska aktörer. Som ett resultat expanderar den taiwanesiska cybersäkerhetsmarknaden i snabb takt och växte med 11,9 procent mellan 2020 och 2021, vilket uppgår till nästan 2 BUSD. Den globala cybersäkerhetssektorn växte med 2,8 procent under samma period, vilket visar på de stora investeringar som gjorts i Taiwan jämfört med det globala genomsnittet. Den taiwanesiska marknadens snabba tillväxt beror till stor del på en betydande tillväxt i exportförsäljning av cybersäkerhetshårdvara och en stor efterfrågan på cybersäkerhetstjänster i Taiwan.

Artikel
Dags att nominera Årets Exportsuccé 2022!

Nomineringen till Årets Exportsuccé har dragit igång inför andra upplagan av regeringens utmärkelse som instiftades ifjol. Vill du tipsa om ett företag? Skicka in ditt bidrag innan den 12 juni!

Artikel
Den STORA fashion-möjligheten i APAC – hur du bygger din närvaro

Asia Pacific* (APAC) växer snabbt som ett mecka för den globala modeindustrin med ökande köpkraft hos konsumenterna. Denna diversifierade marknad påverkas av olika kulturer och stilar. Asiatiska konsumenter är öppna för att prova nya koncept. När den asiatiska modestilen blir mer minimalistisk erbjuder detta en möjlighet för nordiska modemärken som är kända för enkelhet som ändå är vacker.

Blogginlägg

Alla bloggar
Är dina distributörer en flaskhals?

Distributörer är avgörande för global tillväxt och kan i turbulenta tider få ditt företag att bära eller brista. Att förstå dina distributörsrelationer är bara ett steg bort men kan ha en djupgående inverkan på din globala tillväxt.

Kambodja går in i en ny era

Kambodja växlar upp ekonomin för en ny tidsålder och moderniserar snabbväxande sektorer. Svenska leverantörer och samarbetspartners kan spela en nyckelroll i omvandlingen.

Kinas digitala framtid för B2B tar sin egen unika väg

Kina rör sig framåt med hög fart och ligger steget före, eller i alla fall i täten av, den digitala utvecklingen.

Hur kan vi hjälpa dig förverkliga din globala potential?

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra tjänster, marknader och expertområden.