Majoriteten av de tillfrågade företagen rapporterar lönsamhet och uttrycker optimism om framtida omsättning. De flesta företag säger att de avser att öka investeringarna i Danmark, vilket styrker engagemanget för att bedriva verksamhet i Danmark.

Industriföretag var mest optimistiska, med 77 procent som indikerade ett lönsamt resultat för 2022, följt av professionella tjänster med 59 procent och konsumentvaror med 33 procent.

Den geografiska närheten, särskilt för företag från Öresundsregionen och södra Sverige, fungerar som en strategisk tillgång och främjar en smidig handel mellan de två länderna. Att utvärdera den danska marknaden och få igång sin försäljning kräver relativt små resurser, vilket gör Danmark till en attraktiv marknad för svenska företag.

Varumärkeskännedom och försäljningskompetens uppfattas som viktigast för att bibehålla konkurrenskraften på den danska marknaden. Danska konsumenter värderar svenska varumärken högt och därför är det tveklöst en konkurrensfördel att lyfta fram det svenska varumärket.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Team Sweden genomförde denna undersökning för att förstå marknadsförhållandena och de ekonomiska utsikterna för svenska företag som är verksamma i Danmark. Rapporten ger goda insikter i Danmarks affärsklimat och belyser framgångar och utmaningar från det senaste året.

Fler än 1 800 svenska företag är verksamma i Danmark. I år nådde undersökningen över 250 företagsrepresentanter. Svaren samlades in mellan september och oktober 2023, och undersökningen besvarades av 50 respondenter.