Den 7 december presenterade Kinas National Health Commission 10 åtgärder som effektivt avslutade Kinas noll-covid-politik och tog bort tidigare krav som obligatorisk karantän, obligatoriska tester och omfattande nedstängningar.

Nedan beskriver vi det goda, det dåliga och det osäkra med att Kina har öppnat upp igen och sammanfattar ett antal steg som svenska företag bör ta för att fortsätta vara framgångsrika på den post-pandemiska kinesiska marknaden.

DET GODA

Affärsresor är (nästan) tillbaka till det normala

För internationella affärsresor till Kina är lättnaden av restriktionerna goda nyheter. Sedan den 8 januari har Peking implementerat följande åtgärder:

  • Avskaffat karantänskraven för inkommande resenärer.
  • Avskaffat begränsningarna för antalet internationella passagerarflygningar och passagerargränserna (även om det faktiska antalet flygningar sannolikt kommer att öka långsamt).
  • Återupptagit utfärdandet av vanliga visum och uppehållstillstånd för utlänningar (inklusive undantag från turistvisum för korttidsresenärer).

I och med denna utveckling innebär resor till Kina i teorin samma sak som tiden före pandemin. Det innebär att utländska företag som har haft svårigheter med sin gränsöverskridande kommunikation under pandemin nu har en chans att återuppbygga sina relationer med sina kinesiska team och affärspartners genom personliga besök. Och för företag som överväger att etablera sig på den kinesiska marknaden är det nu möjligt att ta sig en ordentlig titt på lokala förhållandena igen.

Peking ser ut att öka tillväxten 2023

Utöver affärsresor ser de övergripande ekonomiska förhållandena bättre ut 2023. När Kina går från strikta covidkontroller till en mindre begränsad affärs- och livsmiljö, verkar regeringen för att få de ekonomiska hjulen att snurra och återuppta tillväxten till sin pre-pandemiska nivå.

För vissa företag ser de ekonomiska utsikterna faktiskt lovande ut. På kort sikt kommer uppdämd efterfrågan att ge ett uppsving för sektorer som detaljhandel, catering och turism. Hälso- och läkemedelsföretag samt konsumentföretag i allmänhet kommer också gynnas av policylättnaderna.

Andra sektorer kan också få ett uppsving 2023. Enligt Central Economic Work Conference (partiets viktigaste ekonomiska möte, under vilken den högsta ledningen lägger fram den ekonomiska politiska agendan för det kommande året) kommer Kina att vara mer fokuserat på ekonomisk tillväxt 2023 än någonsin tidigare. För att underlätta för denna tillväxt ska regeringen fokusera på att:

  • öka den inhemska konsumtionen
  • attrahera och använda utländskt kapital (särskilt i den moderna tjänstesektorn)
  • stabilisera fastighetsmarknaden
  • fortsätta en "försiktig" och "proaktiv" penning- och finanspolitik
  • minska tekniksektorn något

Konferensen underströk också behovet för Kina att utöka importen av avancerad teknik, nyckelutrustning och energiresurser och att öka FoU inom högteknologiska områden, som exempelvis ny energi, AI, biotillverkning och kvantberäkning.

Dessa utvecklingar är fortfarande på planeringsstadiet, och mer detaljerade policyer kommer sannolikt att släppas under de kommande veckorna och månaderna, inte minst under de två sessionerna i mars. *

Det är också värt att komma ihåg att industrier med verksamheter i linje med Pekings övergripande prioriteringar, till exempel när det gäller att minska koldioxidutsläppen, förbättra hälsovården, utöka den inhemska konsumentmarknaden och uppgradera industriproduktionen, kommer att fortsätta att gynnas av politiska beslut under hela 2023 och därefter.

DET DÅLIGA

Trots en uppsjö av positiva effekter, innebär Pekings plötsliga övergång till att leva med viruset också utmaningar. Några kan till och med påverka den kortsiktiga ekonomiska återhämtningen negativt.

Den oöverträffade ökningen av infektioner som Kina för närvarande upplever kan orsaka störningar i tillverkningen och leveranskedjan på kort sikt. Enligt några av Kinas främsta inhemska epidemiologer kommer den första vågen av infektioner som för närvarande sveper landet sannolikt att nå sin topp i februari eller mars och avta i hela landet i juni. Med denna tidslinje i åtanke bör företag förbereda sig för störningar och utarbeta planer för att minska sådana risker (liksom risker för anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen) fram till åtminstone mitten av året.

DET OVISSA

Det finns många intressanta synpunkter på utsikterna för Kinas ekonomi 2023.

Flera globala investeringsbanker och rådgivande institutioner förutspår en mer än solid BNP-tillväxt på cirka fem procent 2023. Även om vi inte är en tillväxtförutsägande verksamhet och inte skulle föredra något annat än en stark kinesisk ekonomi 2023, har vi märkt att de flesta sådana ekonomiska prognoser till stor del tycks vara baserade på uppdämd efterfrågan från hushållen – efterfrågan som kanske eller kanske inte förverkligas. Enligt en kvartalsundersökning från Kinas centralbank var konsumenternas förtroende på rekordlåga nivåer under fjärde kvartalet. Så många som 61,8 procent av de som svarade i undersökningen sa att de planerade att spara mer under de kommande tre månaderna (alternativen var att spara, konsumera eller investera mer**). Med detta i åtanke bör de mest optimistiska prognoserna som bygger på uppdämd efterfrågan från hushållen tas med en nypa salt.

Utöver den svaga efterfrågan finns det andra hinder för Kinas ekonomiska återhämtning som har lite eller ingenting att göra med pandemin. Dessa inkluderar en fastighetssektor i kris, en snabbt åldrande befolkning och en minskande arbetsstyrka, klimatförändringar samt en allt mer komplex global miljö. Även om vissa av dessa problem skulle kunna hanteras med kortsiktiga lösningar för att säkerställa en bra total BNP-tillväxt 2023, är det värt att komma ihåg att de kan påverka Kinas ekonomiska utsikter negativt längre fram.

FÖRBERED POST-PANDEMISKA STRATEGIER

Under dessa omständigheter är det viktigt att svenskt näringsliv är medvetet om de utmaningar som den kinesiska ekonomin står inför samt de förändringar som sker i landets affärsmiljö. På grund av den förändrade verkligheten är Kinas strategier före 2020 sannolikt inte längre giltiga. Företag behöver inte bara tänka om hur de ser på sin verksamhet i Kina och hur de interagerar med kinesiska kunder och partners. De måste också överväga Kinas roll – och sin Kinaverksamhet – i ett APAC-sammanhang, mot bakgrund av regionala geopolitiska spänningar och ekonomisk osäkerhet.

Läs mer om de tre konkreta steg som företag och ledningsgrupper kan ta för att omarbeta sina strategier så att de är bättre förberedda för den nya miljön och lyckas på den kinesiska marknaden i vår rapport Så hanterar du osäkerheten i Kina med en uppdaterad spelplan.

Kontakta gärna oss på Business Sweden för att lära dig mer om den senaste utvecklingen i Kina, hur de ekonomiska utsikterna ser ut och vad de innebär för ditt företag 2023.

*De två sessionerna hålls vanligtvis i mars, men datumet för mötena 2023 har inte offentliggjorts ännu.

**Innan början av pandemin, under fjärde kvartalet 2019, uppgick antalet respondenter som ville spara mer till 45,7 procent.