Data och teknik har snabbt blivit generationens största möjlighet och utmaning. Samtidigt som kraften i den nuvarande tekniken och de data vi har skapar lösningar på långvariga sociala och ekonomiska problem, finns det å andra sidan nya utmaningar i fråga om säkerhet, integritet och tillämpning som måste hanteras.

Sveriges ekosystem för digital teknik växer fram som världsledande när det gäller att lösa dessa kritiska frågor och samtidigt driva på med innovativ forskning och utveckling. Men varför är det viktigt att ha internationella aktörer som samarbetar i det svenska ekosystemet? Och vilka fördelar kan detta medföra för nyckelbranscher som energi, transport och life science?

Som alltid i denna podd-tv-serie avslutar vi med våra ”fem snabba frågor”.

Värd: Kristoffer Schjött-Quist.

Gäst: Alexander Morrone, Program Manager, Digital Technologies Ecosystem.