Sverige och Spanien har starka bilaterala förbindelser inom handel och investeringar, delar höga och ambitiösa hållbarhetsmål och har fokuserat våra respektive återhämtnings- och resiliens-planer på den gröna omställningen.

2021 var ett år som fortfarande präglades av covid-19-pandemin, men ankomsten av det efterlängtade vaccinet ledde till en stor förbättring jämfört med 2020. Det snabba införandet av det nationella vaccinationsprogrammet i Spanien gav oss alla hopp om en ljusare framtid och 2021 kan nu, i efterhand, betraktas som ett bra år i många avseenden.

Vår Business Climate Survey för Spanien 2022 visar att svenska företag i allmänhet ansåg att företagsklimatet 2021 var bättre jämfört med 2020, med en mer positiv syn på framtiden för deras företag.

Utöver det fördjupade samarbetet mellan Spanien och Sverige som vi har kunnat konstatera under det senaste året är vi övertygade om att samarbetet mellan de två länderna kommer att fortsätta att växa i styrka och betydelse under många år framöver.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Syftet med undersökningen har varit att utvärdera svenska företags prestationer i Spanien och att ge en översikt över några av de möjligheter och utmaningar som de står inför på den spanska marknaden. Genom att jämföra resultaten från tidigare Business Climate Surveys kan Team Sweden Spanien också bättre förstå hur svenska företag i Spanien och de bilaterala handelsförbindelserna utvecklas.

Nästan 200 svenska företag av de cirka 600 svenska företag som finns på den spanska marknaden fick enkäten. Undersökningen genomfördes i mars-april 2022 och 69 företag svarade, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 35 procent.

Vi vill ta tillfället i akt att framföra vårt mest uppriktiga tack till de deltagande företagen för den kunskap och de insikter som de har delat med sig av till oss.