Svenska företag har gjort affärer i Sydkorea i över 100 år. Det svenska näringslivet har vuxit i takt med den svenska exporttillväxten, och fler nätverksaktiviteter har anordnats sedan Svenska Handelskammaren Korea (SCCK) bildades 2012.

Idag är mer än 130 svenska företag verksamma i Sydkorea inom en mängd olika branscher och sektorer, och de flesta av dem har ett litet lokalt team som representerar ett stort globalt företag. De flesta företagen har funnits på plats i flera år, men det finns också många nykomlingar under de senaste åren.

Över alla företagsstorlekar rapporterade mer än 50 procent att de var lönsamma, med en högre andel "lönsamma" ju större företaget var. Störst svårigheter hade småföretagen, där 25 procent av företagen uppgav att de visade röda siffror.

Den globala ekonomin och lokala förhållanden resulterar i lägre förväntningar för omsättningen 2023. Det finns en tydlig nedåtgående trend i år när det gäller framtidsförväntningarna: endast 61 procent av de svenska företagen förväntar sig att omsättningen ska öka, en minskning med nästan 20 procent från förra året.

Svenska företags investeringsplaner i Sydkorea har minskat med cirka 14 procent jämfört med förra året, till 48 procent, men är i nivå med undersökningsresultaten från 2021.

Det svenska varumärket är mycket viktigt för att göra affärer i Sydkorea, en fördel som svenska företag bör kapitalisera på. Enligt årets undersökning bekräftade hela 92 procent av de svarande att det svenska varumärket har en positiv inverkan på deras verksamhet i Sydkorea.               

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey riktad till svenska företag i Sydkorea har genomförts sedan 2009 och årligen sedan 2014 av Team Sweden. Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för svenska företags prestation i Sydkorea och visa de möjligheter och utmaningar som finns på den sydkoreanska marknaden.

Undersökningen genomfördes i mars 2023 och riktade sig till landschefer och landrepresentanter som har en överblick över sitt företags prestation och resultat under 2022. Av 122 utvalda företag svarade 62, vilket ger en svarsfrekvens på 51 procent. Undersökningsresultatet kan därmed betraktas som tillförlitligt med 95 procents säkerhet.

Vi vill rikta ett stort tack till de deltagande företag och respondenter som har bidragit till denna rapport.