Med Biden-administrationens nya klimatpaket The Inflation Reduction Act ska 369 miljarder dollar investeras i förnybar energi, elektrifiering av transporter och energieffektivisering de kommande tio åren. Satsningen är en historisk milstolpe i USA:s kamp mot klimatförändringarna.

Vilka är utmaningarna och hur bör svenska företag gå tillväga för att ta del av de nya gröna investeringarna? Få alla insikter du behöver i detta avsnitt av Business Sweden News. Tillsammans med fyra experter i vår studio och på länk från Washington D.C fördjupar vi oss i affärsmöjligheterna som öppnas på USA-marknaden. Gästerna är:

  • Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare vid COP och delegationschef UNFCCC
  • Ingrid Serup, Expert Handelspolitik, Svenskt Näringsliv
  • Vlad Månsson, Landschef USA, Business Sweden
  • Edward McGlone, Senior Director Government Affairs, Einride

Programledare: Charlotte Rylme, Business Sweden