I sitt senaste tal om nationens tillstånd konstaterade presidenten att "regeringens viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för att den privata sektorn - både stor och liten - ska kunna växa, få tillgång till nya marknader, skapa nya produkter och anställa fler personer".

Återhämtningen från 2020 och 2021 års avbrutna konjunkturcykler är tydlig i de flesta svenska företag som är verksamma i landet. Ungefär hälften av de tillfrågade företagen redovisade en vinst under räkenskapsåret 2021. Jämfört med tidigare år är investeringsplanerna på kort sikt fortfarande positiva, och de flesta företag planerar en ökning av sin verksamhet.

Sydafrika har den största koncentrationen av multinationella företag i regionen och dess arv som kommersiellt nav skapar en attraktiv marknad även för svenska företag som vill exportera till regionen. De svensk-sydafrikanska handelsförbindelserna har en över hundra år lång historia. Under denna period har svenska företag haft en betydande roll för den lokala tillväxten.

Viktiga klimat-, ekologiska och andra hållbarhetsmål har avsevärt förändrat marknadens sätt att göra affärer. Sveriges identitet som ledande inom hållbarhet bidrar till att utveckla affärsverksamheten i Sydafrika.

Den lokala marknaden blir i allt högre grad miljömedveten och väljer därför miljövänliga produkter. Dessutom är svenska/europeiska produkter av överlägsen kvalitet. I delar av ekonomin, där priskänsligheten är mindre, har svenska produkter betraktats som högklassiga och föredras jämfört med andra liknande produkter.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig överblick över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey är både ett globalt initiativ och lokalt i Sydafrika för att analysera utvecklingen av den lokala kommersiella miljön kring relevanta frågor som påverkar handeln med varor och tjänster från Sverige till respektive land och region.

Den här rapporten har strukturerats baserat på företagens svar runt de ekonomiska utsikterna, marknaden, lokala framgångsfaktorer och hållbara affärsmetoder. För att få informationen till rapporten har Team Sweden i Sydafrika skickat ut en undersökning till ett 50-tal svenska företag i Sydafrika och svaren baseras enbart på deras erfarenhet och närvaro på marknaden.