Acceptera eller inaktivera cookies

Som besökare på business-sweden.com kan du själv välja om du vill acceptera cookies eller inte.

Om du inte accepterar cookies, kan du inaktivera cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Via webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies.

Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookies som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt justerar inställningarna för om cookies ska accepteras eller inte.

Om du i din webbläsare väljer att inte acceptera cookies kommer webbplatsen och många av Business Swedens tjänster inte att kunna utnyttjas till fullo.


cookies som används på business SWEDENS WEBBplatser

Nedan finner du en förteckning över cookies som används på business-sweden.com och dess subdomäner. 

.AspNet.ApplicationCookie

Denna cookie används för att identifiera användarsessioner. Det går ut när användaren loggar ut eller efter 14 dagar.

ARRAffinity

ARRAffinity är en cookie som används för att koppla en klient till en instans av en Azure Web

App.ASP.NET_SessionId

ASP. Net_SessionId är en cookie som används för att identifiera användarsessionen på servern. Sessionen kan användas för att lagra data mellan http-förfrågningar.

cookie-consent-dismissed

Cookie som lagrar användarens godkännande av website-cookies. Denna löper ut ett år efter godkännandet.

BusGuides

Detta är en cookie som används för att identifiera användare på servern.

__RequestVerificationToken

Detta är en cookie som skyddar mot bedrägerier uppsatt av webbapplikationer byggda på ASP.NET MVC-teknologi. Det är utformat för att stoppa obehörig publicering av innehåll på en webbplats, känt som ”Cross-Site Request Forgery”


Cookies från tredje part

Även vissa cookies från tredje part används på webbplatsen och dess subdomäner. Sådana tredjepartscookies används främst för att förbättra din användarupplevelse, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. 

Nedan tredjepartscookies används på webbplatsen och dess subdomäner:

  • Google Analytics
  • Act-On
  • Siteimprove
  • Hotjar
  • Imbox
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter