Efter två år av stark finansiell utveckling rapporterar svenska företag i Taiwan en dämpad lönsamhet för det gångna året, vilket är i linje med den övergripande makroekonomiska miljön. Bland de deltagande företagen rapporterade 60 procent fortfarande att deras verksamhet var lönsam.

 

För svenska företag ligger Taiwans strategiska fokus på högteknologiska industrier, särskilt halvledare, AI och grön teknik, väl i linje med svensk expertis.

De svenska företagens investeringsplaner i Taiwan nådde en topp 2022 men har sedan dess minskat gradvis. En närmare titt på vårt underlag avslöjar dock att större företag minskar sina investeringar, medan mindre företag aktivt planerar att öka sina.

Det svenska varumärket fortsätter att spela en viktig roll för framgången för svenska företag i Taiwan, där 83 procent anser att Sverige som varumärke stärker deras affärer.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Årets Business Climate Survey, som genomfördes under februari och mars 2024, är ett samarbete mellan Business Sweden och Svenska Handelskammaren i Taipei. Det primära målet är att ge insikter om Taiwans affärsklimat och övervaka förändringar över tid. Dessutom syftar undersökningen till att belysa möjligheter och potentiella risker för svenska företag som är verksamma i Taiwan, eller överväger att etablera sig på marknaden.

Av de 68 tillfrågade företagen svarade 43, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 63,2 procent, med en felmarginal på nio procent. Vi vill tacka respondenterna i vår Business Climate Survey och deltagarna i intervjuerna för deras ovärderliga bidrag till årets rapport.