Göteborgsbaserade Cellink grundades 2016 och har snabbt höjt den globala standarden inom cellutskrift, forskningssamarbeten och teknologier med sin högteknologiska bioprintutrustning. Mot bakgrund av en snabb utveckling inom branschen och en aldrig tidigare skådad efterfrågan på teknologi för att underlätta forskning, blev global tillväxt snabbt ett fokus och prioritet för företaget.

När Cellinks team försökte etablera sig i APAC 2017 insåg man att det behövdes stöd för att påskynda processen att utveckla en partnerskapsstrategi och hjälpa till att knyta kontakter med ledande aktörer i Japan och Korea.

Det var här Business Sweden-teamet kunde gå in och tillhandahålla relevant expertis på plats för att bygga en partnerskapsstrategi som skulle hjälpa dem att hitta regionala partners på sina målmarknader. När strategin väl implementerats identifierades framgångsrika nyckelpartners, vilket ledde till ett fullt etablerat distributionsnätverk i Japan och Korea.

FORTSATT INNOVATION DRIVER TILLVÄXT

På bara fem år har Cellink gått från att vara ett nystartat företag till en global gamechanger i framkant av biotekniska tillämpningar inom hälso- och sjukvården och företaget fortsätter att uppmärksammas på världsscenen som en ledare inom 3D-bioprinting. Företagets produktportfölj fortsätter att växa och på bara fem år har man lagt till ett tiotal olika instrument och över 60 biobläck i sitt imponerande utbud.

Samtidigt som den största delen av Cellinks forskning och utveckling samt produktionsbas finns i Sverige, har företaget skapat cirka 200 jobb världen över med verksamhet på över 65 marknader, vilket ligger i linje med den globala tillväxtstrategin. 

Företagets produkter används i mer än 1 800 laboratorier och av världens 20 främsta läkemedelsföretag i mer än 65 länder. Framgången är ett resultat av både organisk och oorganisk tillväxt.

Business Swedens partnerskap med Cellink har omfattat flera coachningssessioner, vilket ledde till att att den globala försäljningsdirektören kunde skapa och implementera en försäljningsstrategi för den lönsamma amerikanska marknaden.

SNABB ENHÖRNINGSSTATUS OCH HÅLLBAR LEDARE

Sedan 2016 har Cellink expanderat från 10 till nära 200 anställda och har på mindre än fyra och ett halvt år nått enhörningsstatus genom att nå en värdering på över 1 miljard USD. Expansionen till vad som nu är BICO-gruppen omfattar flera medicintekniska områden som banar väg för biokonvergensindustrin.

Cellink arbetar för att stödja FNs mål för hållbar utve

ckling genom att bidra till minskningen av djurförsök genom att öka medvetenheten om de vetenskapliga fördelarna med 3Dbioprintade biomimetiska modeller kontra djurförsök. Cellink tillämpar också en hållbar affärsmodell där de uppdaterar sitt teknikerbjudande successivt genom sitt 4R-program (Reduce, Reuse, Repair, Recycle).

Denna affärsmodell och syn på försäljning och expansion har visat att life science-företag kan förnya sig, påverka global hälsovårdsforskning och vara

hållbara samtidigt som de är kommersiellt framgångsrika.

Utmaning

Cellink uppmärksammade att det fanns en global efterfrågan på och tillväxtpotential för företagets biotekniska utskriftslösningar och ville identifiera partners och utöka sitt distributörsnätverk på nyckelmarknader i Japan och Korea, och vidare till USA.

En övergripande utmaning var att växa genom oorganiska kanaler som innefattar M&A med målet att bygga en starkare, kompletterande produktportfölj.

Lösning

Identifiera och få tillgång till lokala intressenter som uppfyller regionala distributionskrav och skapar kontakter med branschaktörer som fungerar som dörröppnare och värdefulla partners. Definiera en försäljningsstrategi som kan möta lokal efterfrågan och underlätta kort- och långsiktiga tillväxtmål, både i Japan och Korea samt vidare till USA.

Skapade och implementerade en M&A-strategi med målet att förbättra affärsportföljen och sin påverkan inom biotekniktryck och tillhörande segment.

Resultat

Förkortad tid till marknaden i APAC-regionen med en framgångsrik strategi för partnerengagemang som underlättade framväxten av ett robust distributörsnätverk.

Att leverera M&A-strategin var en katalysator för tillväxt med köp av betydande företag som bidrar till att bygga ett starkare erbjudande inom det biotekniska tryckeri-ekosystemet.

Skapade och levererade en försäljningsstrategi i USA som bidrog till uppbyggnaden av ett lokalt produktionsnav.

OM CELLINK

Cellink har sitt huvudkontor i Göteborg. Med en omfattande portfölj av 3D-bioskrivare och biobläck i världsklass, möjliggör CELLINKs teknologi utskrift av mänskliga vävnader och organ, vilket möjliggör snabbare och mer exakta modeller för läkemedelsutveckling. Samtidigt ersätter teknologin djurexperiment och banar väg för att rädda liv genom att minska organavstötning och potentiellt lösa problemet med brist på givare.

Som en del av BICO Group har Cellink snabbt utökat sin portfölj sedan resan började 2016 och företaget uppnådde enhörningsstatus efter fyra och ett halvt år i drift.