Dana Incorporated är en av världens 40 största leverantörer till fordonsindustrin och är stolta över sitt berömda arv. Med huvudkontor i Maumee, Ohio i USA, har företagets produkter hjälpt till att driva några av historiens främsta fordon, inklusive den ikoniska Model T Ford.

Med ett starkt fokus på framtiden beslutade Dana att vidta åtgärder för att säkra sin position i den globala leveranskedjan för tillverkning av elfordon. Detta innebar en intensifiering av sin produktion av banbrytande teknik för e-mobilitet med en portfölj som i dag sträcker sig från elmotorer och drivlinor till elektrodynamiska komponenter och system.

För att hålla jämna steg med förändringarna på den europeiska marknaden inledde Dana processen med att utvärdera platser för en ny toppmodern anläggning för elektrodynamik. Det beslut som till slut fattades var att investera i Åmål – en kommun i Sveriges bilkluster med 13 000 invånare. Detta ansågs vara den idealiska platsen för Danas nya europeiska anläggning med en investering på 50 miljoner US-dollar.

Den hjälp vi fick från Business Sweden och dess samarbetspartners var avgörande och bidrog till att affären kunde genomföras. Rådgivarnas snabba svar och framsynta attityd innebar att alla uppgifter som vi behövde i varje skede av beslutsfattandet fanns tillgängliga i förväg Robert Boffey, Plant Manager vid Dana Inc. i Sverige

Språngbräda för automation och hållbarhet

Sedan 2000 har Dana ägt och drivit en konventionell drivlinefabrik i Åmål som sysselsatt ungefär 170 skickliga hantverkare. Beslutet att utöka anläggningen var på inget sätt en självklarhet, säger Robert Boffey, Plant Manager vid Dana Inc. i Sverige.

"Danas strategi för att utöka sin kapacitet att tillverka elektriska drivlinor har tidigare varit inriktad på Indien och Kina. Nu satsar vi på en ny anläggning i Sverige som gör det möjligt för oss att ta automation och hållbarhet till en helt ny nivå", förklarar han.

Efter att ha arbetat på SAAB Automobile och Fiat-GM Powertrain tidigare under sin karriär visste Robert Boffey att Sveriges expertis inom automation, rykte för högkvalitativ fordonsteknik och, inte minst, kunskap om ren energitillförsel och hållbarhet, skulle kunna ge unika värden för Danas nästa strategiska steg.

Men han behövde hjälp för att få med sig viktiga beslutsfattare i Danas ledningsgrupp.

"Den här investeringsprocessen har förändrat synen på definitionen av lågkostnads- och högkostnadsländer inom vårt företag. Tack vare den avancerade automatiseringsnivå som vi kan uppnå i Sverige kommer arbetskostnaderna att utgöra mindre än 2,5 procent av den totala tillverkningskostnaden för våra elmotorer", säger Boffey.

Det svenska caset: agilt beslutsstöd

Eftersom Dana är ett globalt och börsnoterat företag på mobilitetsmarknaden behövde ledningen noggrant granska detaljerna i förslaget att expandera i Sverige, men samtidigt utvärdera andra lokaliseringsalternativ.

För att sammanställa affärsplanen vände sig Robert Boffey till den regionala utvecklingsorganisationen Position Väst och Business Sweden som samlade resurser från mer än tio av Sveriges regionala och nationella utvecklingsorgan och statliga myndigheter.

Business Sweden och Position Väst tog en samordnande roll och ledde samarbetet för att förse Dana med marknadsinsikter, statistik, kostnadsberäkningar, fakta och praktisk hjälp. Dessa insatser omfattade allt från miljötillstånd och arbetskostnader till regional kartläggning av leverantörer och alternativ för att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

Dana_client case.jpg

Detta engagerade stöd gjorde det möjligt för Danas team att fatta ett vältajmat och välinformerat beslut, säger Boffey.

"Den hjälp vi fick från Business Sweden och deras samarbetspartners var avgörande och bidrog till att affären kunde genomföras. Rådgivarnas agila respons och framåtanda gjorde att alla uppgifter vi behövde i varje skede av beslutsfattandet fanns tillgängliga i förväg."

I den officiella stödgruppen ingick experter från Business Sweden, Position Väst Investment Office, Åmåls kommun, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Region Västra Götaland och Fyrbodals kommunalförbund.

"En annan unik aspekt var Business Swedens förmåga att snabbt ordna ett högnivåmöte mellan den svenska näringsministern och Danas President of Power Technologies and Global Electrification, Antonio Valencia", tillägger Boffey.

En nära samtalspartner

I linje med den strategiska inriktningen för EU:s återhämtningsfond kunde Dana framgångsrikt ansöka om delfinansiering av sin investering från Energimyndigheten.

Dessutom fick Dana ett investeringsbidrag från Tillväxtverket genom utvecklingsinitiativet Industriklivet på totalt 9 miljoner euro.

"Covid-19-pandemin och avbrottet i Suezkanalen 2021 visade verkligen på riskerna med att placera all tillverkningskapacitet i Indien och Kina. Genom att investera i Sverige kan Dana dessutom bevisa sitt engagemang för elektrifiering och grön mobilitet på en plats där vi också kan saminnovera med premium-OEM-tillverkare inom bilindustrin."

När beslutet togs att bygga den nya fabriken var hela Danas team fast övertygat om att Sverige har all den kompetens och de förutsättningar som krävs för en hållbar och avancerad tillverkning av företagets teknik.

Robert Boffey drar slutsatsen:

"Business Sweden var en ovärderlig samtalspartner under hela beslutsprocessen. Tillsammans med alla regionala och nationella myndigheter samt Sveriges fackförbund kunde vi samlas kring ett gemensamt mål, arbeta metodiskt med alla detaljer och uppnå ett resultat som alla på Dana kan känna sig riktigt stolta över."

UTMANING

Dana Inc. behövde möta den ökande efterfrågan på elmotorer och elektrodynamiska komponenter och system från europeiska kunder inom e-mobilitet. Med en befintlig tillverkningsanläggning i Åmål uppstod möjligheten att expandera. Danas lokala representant behövde dock omfattande stöd för att bygga upp en övertygande affärsplan som skulle få ledningens godkännande.

LÖSNING

Business Sweden koordinerade en projektgrupp som samlade expertis från Sveriges regionala och nationella utvecklingsorgan, statliga myndigheter och representanter från Åmåls kommun. Tillsammans hjälpte den officiella stödgruppen Dana att ta itu med frågor som rörde allt från miljötillstånd och arbetskraftskostnader till regional kartläggning av leverantörer och sätt att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

RESULTAT

Following the evaluation process, Dana’s management was convinced of the far-ranging benefits of a Swedish localisation and could take a well-informed investment decision. The groundbreaking ceremony for the new manufacturing facility in Åmål, initially focusing on electric motors, was held in late 2021, for which Business Sweden and its partners also provided local event coordination.
Efter utvärderingsprocessen var Danas ledning övertygad om de omfattande fördelarna med en svensk lokalisering och kunde fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Det första spadtaget för den nya tillverkningsanläggningen i Åmål, med ursprunglig inriktning på elmotorer, togs i slutet av 2021, där Business Sweden och dess partners även stod för den lokala evenemangskoordinationen.

VÄRDET AV GENOMSLAGET

Danas investering i Sverige gjorde det möjligt för företaget att möta den ökade efterfrågan på hållbart tillverkade elmotorer och elektriska drivlinor och att framtidssäkra sin position i värdekedjan för e-mobilitet. Den nya anläggningen underlättade saminnovation med premium-OEM-tillverkare och tack vare en förnybar energiförsörjning kunde Dana ge ett starkt bidrag till en framtid med nollutsläpp.

 
OM DANA INCORPORATED

Dana is a leader in the design and manufacture of highly efficient propulsion and energy-management solutions that power vehicles and machines in all mobility markets across the globe.  The company is shaping sustainable progress through its conventional and clean-energy solutions that support nearly every vehicle manufacturer with drive and motion systems; electrodynamic technologies, including software and controls; and thermal, sealing, and digital solutions.

Based in Maumee, Ohio, USA, the company reported sales of $7.1 billion in 2020 with 38,000 associates in 33 countries across six continents. Founded in 1904, Dana was named one of “America’s Most Responsible Companies 2021” by Newsweek for its emphasis on sustainability and social responsibility.