Sedan NVIDIA kom till Sverige 2006 har företaget varit en aktiv partner till ledande företag inom fordonsindustrin, telekommunikation och medicinteknik för att sätta AI i förgrunden i deras affärs- och utvecklingsverksamhet.

AI blir allt vanligare i samhället och industrin och nya tekniker och tillämpningar testas och integreras ständigt. NVIDIAs roll i det svenska AI-ekosystemet går längre än att vara en plattformsleverantör – de är bidragande i kunskapsdelning och konsolidering och ger tillgång till AI-nätverk. Att finnas i Sverige innebär att de spelar en central roll för att omvandla ledande företags innovativa visioner till verklighet.

Fredric Wall, NVIDIA:s Enterprise Sales Manager for the Nordics and Benelux förklarar:

"Sverige har en stark historia och starka marknader inom telekom, bilindustrin, medicin, tillverkning och detaljhandel. Men det finns också en stor, innovativ startupscen och resurser med högkvalificerade människor som tittar på intressanta tekniker för att omvandla traditionella vertikaler till moderna och smidiga ekosystem."

"NVIDIA är en aktiv partner. Vi hjälper företag att hitta nya intäktsströmmar och fyller luckan i expertis och utbildning inom AI-området. Det är en utmaning att hitta data scientists och AI-utvecklare i Sverige, därför kan vår globala expertis komma in och ge kraft till konversationen och kundernas och specifika marknaders behov."

Sverige skiljer sig verkligen från andra länder genom sitt sätt att fatta beslut. Det är en sund och blomstrande miljö som inte domineras av direktiv uppifrån för att hitta lösningar på problem. Fredric Wall, NVIDIA:s Enterprise Sales Manager for the Nordics and Benelux

Det globala fokuset på utveckling och tillämpning av artificiell intelligens har en övergripande uppsättning gemensamma mål: att göra dagens metoder effektivare och skapa banbrytande skillnader för framtiden genom ökad smidighet och transformation för att identifiera nya affärsmöjligheter.

Även om Sverige är verksamt inom det större globala AI-området kan landet erbjuda unika möjligheter till partnersamarbete, både genom ledande industriell innovation och genom affärs- och kulturpraxis.

Fredric Wall säger: "Sverige ligger i framkant när det gäller fordonsteknik och tänjer på gränserna för telekommunikation. Men det är den grundläggande metoden för beslutsfattande som verkligen skiljer Sverige från andra länder. Sverige är en brännpunkt för innovativt tänkande, utveckling och testning. Det är en sund och blomstrande miljö som inte domineras av direktiv uppifrån för att hitta lösningar på problem."

NVIDIA samarbetar aktivt med det svenska AI-ekosystemet, inklusive nystartade företag, forskning och akademin samt industrin. De har inlett ett partnerskap med Volvo Group för att utveckla en avancerad AI-plattform för autonoma lastbilar. Partnerskapet kommer att fokusera på utvecklingen av ett flexibelt, skalbart autonomt körsystem, som planeras att användas först i kommersiella pilotprojekt och senare i kommersiella erbjudanden från Volvokoncernen.

NVIDIA:s partnerskap inom bilindustrin omfattar även Volvo Cars som arbetar med deras Drive AI-dator för nästa generations fordon som ska börja tillverkas i början av 2020-talet.

NVIDIA:s påverkan på det svenska AI-ekosystemet har förstärkts av deras relation med Business Sweden som har tillhandahållit marknads- och branschinsikter. Dessa insikter har hjälpt NVIDIA att identifiera rätt möjligheter och kontakter inom AI-miljön.

Fredric Wall ser en ljus framtid för AI och Sverige. Han avslutar med att "företag i alla vertikaler måste titta på vilket företag de är idag och vad de kommer att vara imorgon. Ett bra exempel är fordonsindustrin som tidigare främst var tillverkningsindustri. Nu driver mjukvara och AI FoU. Samarbete driver företag att titta på sina marknader och sin framtid. Och AI är kärnan i den framtiden och omvandlar verksamhet och produktion och bidrar till lönsamheten."

"Vårt partnerskap med Volvokoncernen är en milstolpe för lastbilsbranschen – det största och mest långtgående i sitt slag, som kommer att visa vägen för framtidens transport med teknik. För första gången levererar vi AI för något som inte var möjligt tidigare, nämligen automatisering av transporter."

 

Utmaning

NVIDIA insåg att deras AI-expertis och teknik kunde tillämpas inom en rad olika branscher, men att de behövde samarbeta med traditionella aktörer i branschen för att förnya genom forskning och utveckling.

Lösning

Nyckeln till framgångsrik expansion och till att frigöra AI:s potential var att titta på marknader där den traditionella industrin hade en stark närvaro, men där innovation och forskning också värderades högt. Sverige erbjöd båda dessa egenskaper, vilket ansågs vara den perfekta kombinationen med NVIDIAs AI- och utvecklingsexpertis.

Resultat

Sedan NVIDIA kom in på den svenska marknaden 2006 har de arbetat med några av de största företagen inom tillverkningsindustrin. Senast har de samarbetat med Volvo Trucks och Volvo Cars i ett revolutionerande partnerskap som förändrar fordonsindustrin från grunden och flyttar industrin från ett tillverkningsfokus till ett fokus som drivs av AI och teknikutveckling.

OM NVIDIA

NVIDIA är ett datorteknikföretag som har varit pionjär inom GPU-accelererad databehandling. Företaget riktar sig till världens mest krävande användare med produkter, tjänster och programvara som ger fantastiska upplevelser inom virtuell verklighet, artificiell intelligens, professionell visualisering och autonoma bilar. NVIDIA uppfann grafikprocessoren (GPU) som en parallell processor för att lösa några av de mest komplexa problemen inom datavetenskap. GPU:n användes ursprungligen för att simulera mänsklig fantasi, vilket möjliggjorde de virtuella världarna i videospel och filmer. Idag simulerar den också mänsklig intelligens, kör algoritmer för djupinlärning och fungerar som hjärnan i datorer, robotar och självkörande bilar som uppfattar och förstår världen.


VARFÖR SVERIGE?

  • I framkant när det gäller tillverkningsteknik och innovation.
  • Unikt samarbete och partnerarbete inom industri, akademi och forskning.
  • Beprövad testbädd för forskning och utveckling.