Thailand har haft en god ekonomisk utveckling sedan tidigt 1980-tal. Ekonomin är nu den näst största i Sydostasien och överstigs bara av Indonesien. Den stabila tillväxten har omvandlat landet från ett jordbrukssamhälle till en industrination.

En snabbväxande hubb i Asien

Thailand har de senaste åren blivit en högintressant marknad för utländska investeringar. Förutom en fördelaktig inhemsk marknad erbjuder Thailand ett strategiskt geografiskt läge i hjärtat av Asien och är ett nav för hela regionen. Den teknikdrivna tillverkningssektorn bidrar starkt till Thailands BNP. Sammantaget har fortsatta investeringar i infrastruktur, en växande medelklass och konsumentmarknad och ett attraktivt affärsklimat skapat många möjligheter för svenska företag.

Detaljhandeln utvecklas i snabb takt och drivs på av e-handeln, den ekonomiska utvecklingen och befolkningsökningen. Som Carl Lindwall förklarar i intervjun nedan siktar Thailand dessutom på att bli världsledande inom Internet of Things. Denna storsatsning öppnar upp möjligheter för svenska telekomföretag. Hälsa och sjukvård och förnybar energi är två ytterligare sektorer som visar på lovande potential.

Tillväxtpotential för Svenska företag

Sverige har en lång handelstradition med Thailand som sträcker sig mer än 100 år tillbaka. Den svenska exporten består huvudsakligen av telekomutrustning, verkstadsprodukter med tonvikt på industrimaskiner och apparater, pappersvaror, transportutrustning, stål samt skogsindustriprodukter. Trots detta är exportvolymerna till Thailand förhållandevis blygsamma vilket lämnar outnyttjad potential och goda utsikter för fortsatt tillväxt. Idag är cirka 70 svenska eller Sverigerelaterade företag aktiva i Thailand.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har haft en närvaro i Thailand sedan 2008 och erbjuder svenska företag strategisk rådgivning och praktiskt expansionsstöd. Vårt kontor i Bangkok täcker även tre länder i tillväxtregionen Mekong: Myanmar, Kambodja och Laos.

THAILAND_bharath-mohan-2CjOnwJCMJM-unsplash.jpg
BANGKOK_sven-scheuermeier-C6DBTf4QF9U-unsplash.jpg

Kacper Pierzynowski

Trade & Invest Commissioner Thailand
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Thailand?

Förutom den lokala marknadspotentialen har Thailand ett fördelaktigt geografiskt läge på världskartan och är både ett affärsnav och en regional startup-hubb. Nya investeringar i infrastruktur och digitalisering, kombinerat med ett demografiskt skifte, skapar dessutom ett ökat behov av innovation och tekniska lösningar. Affärsmöjligheterna inom hälsa och sjukvård och medicinsk turism har blivit större till följd av en växande medelklass och en åldrande befolkning. Därtill har Thailand ambitiösa planer på att bli det regionala föregångslandet inom Internet of Things.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Thailand?

Thailand är ett relativt stabilt land för internationella affärer men situationen kan påverkas av geopolitiska spänningar i regionen. Även om man tagit ett kliv framåt när det gäller affärsklimatet råder en hel del byråkrati, viket kan bli en utmaning när svenska företag ska etablera lokala dotterbolag eller filialer. De vanligaste utmaningarna som företagen möts av är relaterade till priskänslighet, konkurrens och att hitta yrkeskunnig personal. Korruption och politisk osäkerhet bör även tas med i beräkningen. För att lyckas behöver man en helgjuten strategi, grundlig förståelse för marknaden, ett unikt erbjudande och ett brett lokalt kontaktnätverk.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Thailand?

En lokal närvaro i form av personal eller samarbetspartner på plats är till stor fördel när man gör affärer i Thailand. Det krävs att man har bundsförvanter som förstår kulturen och kan prata språket. På så sätt kan företag stärka kunskapen om marknaden och utveckla ett relevant och lokalanpassat erbjudande mot en thailändsk målgrupp. Affärskulturen formas till stor del av relationsbyggandet och kunder kräver vanligtvis regelbundna personliga möten.

Kontakt
Telefon +60321662531 E-post