Svenska företag har gjort affärer i Sydkorea i över 100 år. De svenska företagsvärlden har vuxit i takt med den svenska exporttillväxten, och fler nätverksaktiviteter har anordnats sedan den svenska handelskammaren i Korea (SCCK) inrättades 2012.

Under 2019 firade Korea och Sverige 60 år av diplomatiska förbindelser. Sydkorea har varit en av de viktigaste exportmarknaderna för Sverige. Det finns över 120 svenska företag som har registrerade dotterbolag i Sydkorea, och om man räknar med varumärkena är det ännu fler.

Många svenska företag räknar med att fortsätta investera i Sydkorea för att fånga upp tillväxtpotentialen. Mer än hälften (62 procent) av de tillfrågade företagen förväntar sig ökade investeringar under de kommande 12 månaderna jämfört med föregående år.

Sveriges globala image har varit relativt stabil under åren. Sverige är känt för sitt innovations- och hållbarhetsledarskap och har alltid haft en positiv bild i sydkoreaners medvetande.

Att vara ett svenskt varumärke har gynnat företag i Sydkorea under många år. Denna trend har ökat sedan vi ställde frågan första gången 2015. År 2022 var inte annorlunda – 74 procent uppgav att svenska varumärken bidrar till affärerna "mycket eller väldigt mycket", och 17 procent uppgav att det "delvis" bidrar.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Denna rapport syftar till att öka förståelsen för svenska företags resultat i Sydkorea och fördjupa insikterna om de möjligheter och utmaningar som finns på den sydkoreanska marknaden. Dessutom kommer den förhoppningsvis att fungera som en referens i bilaterala handelsdialoger mellan Sverige och Sydkorea.

I år genomförde vi undersökningen under perioden 8:e-25:e mars. Av 120 berättigade företag svarade 55 respondenter, med en svarsfrekvens på 45 procent.

Avslutningsvis vill vi framföra vårt djupaste tack till de deltagande företag och respondenter som har bidragit till denna rapport.