Cirka 460 svenska företag har lokala etableringar på den franska marknaden med mer än 95 000 anställda sammanlagt, så Frankrike är en viktig europeisk marknad både för handel och investeringar.

Vår Business Climate Survey för 2023 bekräftar att svenska företag i Frankrike fortsätter att visa förtroende för marknaden och vara lönsamma. Totalt planerar 80 procent av de svenska företagen i Frankrike att bibehålla eller öka sina lokala investeringar.

Svenska företag är fortsatt nöjda med det övergripande affärsklimatet. Villkoren för att driva en säker och effektiv verksamhet samt säkra tillgången till kritiska aktörer i värdekedjan får höga betyg.

Sveriges rykte i Frankrike har varit positivt under lång tid. Något som bekräftas i undersökningen, där 72 procent av de deltagande företagen anser att det svenska varumärket bidrar positivt till deras verksamhet. 

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys. 

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey är ett Team Sweden-projekt baserat på ett partnerskap som skapades av Business Sweden och Swedish Chambers International 2019. Undersökningen genomförs bland svenska företag på 23 marknader världen över med insikter från över 1 600 svenska företagsrepresentanter.

I år skickades undersökningen ut till ett urval av 434 lokala chefer som representerar svenska företag i Frankrike, varav 88 svarade. Denna urvalsstorlek är tillräcklig för att representera svenska företag i Frankrike. Svaren samlades in mellan 9:e mars och 14:e april 2023.

Vi vill tacka de deltagande företag och partners som har bidragit till denna rapport och ser fram emot att stödja den fortsatta handels- och affärsutvecklingen mellan Sverige och Frankrike.