Som världens åttonde största ekonomi och EU:s näst största industriproducent erbjuder Italien ett brett utbud av affärsmöjligheter för svenska företag inom olika sektorer, med utmärkt tillgång till tjänsteleverantörer, distributörer och leverantörer.

Resultaten av vår Business Climate Survey för Italien 2022 visar att de flesta av de svenska företag som är närvarande på marknaden uppfattar det nuvarande affärsklimatet som gynnsamt och förväntar sig att öka sin omsättning samt sina investeringar under de kommande 12 månaderna.

Den italienska ekonomin har stadigt återhämtat sig från pandemins effekter och nådde i slutet av 2021 nästan en fullständig återgång till produktionen före pandemin.

Italiens BNP förväntas öka med 2,8 procent 2022 och 1,9 procent 2023. Den beräknade tillväxten ligger i linje med andra ekonomier i Västeuropa. En viktig förändring för Italien är NextGenerationEU-programmet (NGEU), ett ekonomiskt stimulanspaket utan motstycke i form av bidrag och lån, som Italien är den största mottagaren av.

I linje med de allmänna tillväxtprognoserna för marknaden är de svenska företagen i Italien överlag optimistiska inför framtiden. 60 procent av de svarande i undersökningen räknar med att öka sin omsättning under 2022. Det är dock en minskning från förra årets 73 procent.

Generellt sett har italienarna en mycket positiv syn på Sverige och förknippar det starkt med kvalitet och innovation, även om "det svenska varumärket" inte nödvändigtvis är kopplat till enbart Sverige utan till Skandinavien i allmänhet.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Business Climate Survey är ett verktyg som utvecklats för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer i Italien. I denna rapport presenteras de slutsatser som dragits av undersökningen och en analys baserad på den nuvarande affärssituationen, de ekonomiska utsikterna samt andra marknadsaspekter som anses vara relevanta för företag som är verksamma eller planerar att etablera sig i Italien.

Undersökningen genomfördes under andra kvartalet 2022 och syftar till att förstå uppfattningarna om den ekonomiska och marknadsmässiga utvecklingen samt vilka möjligheter och utmaningar svenska företag står inför i Italien.

Ungefär 120 svenska företag bjöds in att delta i undersökningen för att dela med sig av sina uppfattningar och tankar om den italienska marknaden, med totalt 45 svarande, vilket ger en svarsfrekvens på 38 procent.

 

Slutligen vill vi framföra ett varmt och uppriktigt tack till de företag och respondenter som har bidragit till denna rapport.