Den femte upplagan av vår Business Climate Survey i Tyskland studerar marknadens utveckling och syftar till att fördjupa förståelsen för svenska företag på den tyska marknaden och deras erfarenheter. Undersökningen utforskar viktiga framgångsfaktorer och strategier som används av svenska företag och berättar om några av de evenemang som organiserats av Team Sweden Germany (Sveriges ambassad, Business Sweden och Svenska Handelskammaren) under det senaste året.

Årets rapport visar tecken på de utmaningar som svenska företag upplever i Tyskland. I urvalet av företag är det färre som planerar att öka sina investeringar på den tyska marknaden. Av de tillfrågade i årets undersökning rapporterar 61 procent ett lönsamt 2023, vilket visserligen är en liten minskning från 63 procent 2022, men i linje med resultatet från 2021, vilket tyder på fortsatt stabilitet och lönsamhet på marknaden.

Rapporten visar att det svenska varumärket fortsätter att bidra positivt till bolagens affärsverksamhet i Tyskland. Överlag uppfattas bilden av Sverige positivt bland respondenterna, där 59 procent rapporterar att den har en positiv inverkan, och över en fjärdedel anser att den i hög grad bidrar till deras verksamhet i Tyskland.

Resultatet av årets undersökning visar att tyska kunder lägger allt större vikt vid miljö- och hållbarhetsaspekter när de fattar sina inköpsbeslut. Dessa resultat återspeglas i kommentarer från respondenterna, där en av dem säger att hållbarhet har blivit märkbart viktigare på den tyska marknaden jämfört med för fem år sedan.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey lanserades 2020 som ett globalt initiativ av Team Sweden och är ett viktigt verktyg som ger svenska företag insikter om affärsmiljön på 23 marknader globalt.

I år, för femte året i rad, genomfördes undersökningen av Team Sweden i Tyskland mellan februari och mars 2024. Med gemensamma ansträngningar från Business Sweden, Sveriges ambassad i Tyskland och Svenska Handelskammaren samlades 137 svar in.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla deltagare i undersökningen för deras värdefulla insikter i utformningen av denna femte undersökning av företagsklimatet i Tyskland. Team Sweden Germany är stolta över att fortsatt kunna stärka relationen mellan Sverige och Tyskland och svenska företags tillväxt i Tyskland.