Säkerhetstekniken som används i dagens fordonsindustri fokuserar på att göra mobilitet säkrare, mer hållbar och effektiv. NIRA Dynamics har spelat en central roll i förnyelsen av säkerhetslösningar som idag tas för givna av tillverkare, slutanvändare och tredjepartsintressenter i hela värdekedjan.

Medan NIRAs mjukvara ursprungligen utvecklades för att mäta däcktryck, uppskatta vägfriktion och därefter ge indikationer på lösa hjul för att uppfylla säkerhetsbestämmelser, blev det snabbt uppenbart att fordonsanalyserna bara var en del av potentialen. Data som fångas upp av företagets mjukvara kan skalas upp och användas för att öka förarnas tolkning av vägförhållanden samtidigt som vägunderlag övervakas, vilket ger värdefull data för att kunna förutspå, planera och följa upp på förbrukning och därmed minska miljöpåverkan.

Att bli en global aktör var ett oundvikligt steg för NIRA. Den första kunden tog mjukvaran i bruk för fordon som var avsedda för export, vilket omedelbart skapade ett behov av drift och teknisk support på internationella marknader. Och här började företagets resa med Business Sweden.

SKALA UPP UTAN RISK

För många svenska företag som NIRA är global expansion oundviklig eller en del av verksamheten från start. Men att etablera dotterbolag eller affärsenheter på varje ny marknad är ofta ett initialt hinder för tillväxt, särskilt när det gäller att anställa lokal personal. Enligt Lisa Åbom, VD på NIRA Dynamics, var Business Sweden en självklar expansionspartner.  

– Insikterna och kunskapen om de marknader som vi övervägt att ta oss in på har varit väldigt uppskattade, vi är tacksamma för all hjälp som vi har fått.  

Med en stor kundbas i Kina behövde NIRA snabbt bygga upp en lokal personalstyrka, men att etablera en affärsenhet på en ny marknad var ett komplext affärsbeslut. Genom att kontakta Business Sweden kunde företaget får en skräddarsydd lösning.

Magnus Anseklev, NIRAs globala försäljningschef, förklarar:

– Lokal närvaro är väldigt viktigt eftersom många beslut fattas nära OEM-företagens huvudkontor. Tokyo, Kina, USA och delar av Europa är nyckelmarknader för oss.

– I Kina har stödet fungerat bra. Under pandemin ville vi gå från att använda små konsultföretag till att direktanställa personal, i syfte att bygga upp medarbetarnas lojalitet och få dem att enbart fokusera på NIRAs affärsutveckling. Det var ett riskabelt beslut under pandemin men med stöd från Business Sweden gav det resultat.

– Före pandemin var det ovanligt att man rekryterade online, men vi ville agera snabbt så med hjälp från Business Sweden blev den första vågen av onlinerekrytering en framgång och processen och beslutet var positivt.

– Vi har nu skalat upp vårt team över hela säljkåren som alla anställda direkt av Business Sweden. De delar också Business Swedens kontorslokaler vilket ger oss ett bra läge och hjälper till att bygga relationer med nyckelkunder.

Europa är också en nyckelmarknad för NIRA och deras behov av att vara nära sina kunder krävde en skräddarsydd lösning som passade in i expansionsstrategin.

Anseklev beskriver tillvägagångssättet för att expandera i Frankrike:

– Efter den goda erfarenheten i Kina bad vi Business Sweden om hjälp även i Frankrike. Hjälpen med rekrytering och anställning skräddarsyddes för de europeiska behoven och lokala regelverk. Vi har nu personer som är direkt anställda av NIRA, men lönehantering och administration sköts av Business Sweden. Denna lösning fungerar väl för våra behov på marknaden.

– Business Swedens process är standardiserad, men med förståelse för landet och regionala skillnader. Tjänsterna är anpassade efter marknaden, lagstiftning och lagar samt våra behov. Att arbeta med Business Sweden är superenkelt – bara två telefonsamtal bort och sedan är vi igång.

STABIL GRUND FÖR FRAMTIDA TILLVÄXT

Värdet och den tvärfunktionella tillämpningen av NIRAs mjukvara innebär att de har flera kundgrupper. Data om vägförhållanden och underhåll är i första hand av värde för kommuner och ansvariga för transportplanering och underhåll samt vagnparksförvaltare. Därför måste NIRA också förstå var kunderna befinner sig, vilka de senaste lokala bestämmelserna och reglerna är och hur de kan samarbeta med intressenter för att maximera nyttan av deras data.

Medan den främsta drivkraften för säkerhetsförändringar kommer från OEM-tillverkare, kommer implementeringen och regleringen från den offentliga arenan. NIRA måste vara nära OEM:erna och de lokala tillsynsorganen och förutspå framtida trender så att mjukvaran kan anpassas i tid.

Här får NIRA även stor utdelning av att medverka vid mässor där Business Swedens insikter och marknadskunskap kommer väl till hands. NIRA-teamet har deltagit i delegationer till viktiga fordonsmässor i Detroit och Europa, för att få kontakt med befintliga och potentiella kunder och i hela branschen. Med ytterligare marknadsanalyser och affärsutveckling i Italien har samarbetet haft en global inverkan.

Anseklev avslutar:

– Att arbeta på Business Sweden-kontoret tillsammans med teamet innebär att vi får relevant marknadsinformation, kan bygga förståelse för aktörer i branschen samtidigt som de öppnar dörrar åt oss på den offentliga och privata arenan.

 

Utmaning

NIRA Dynamics ville ändra sin försäljnings- och verksamhetsmodell i Kina från ett konsultupplägg till att anställa lokal personal. De ville optimera investeringen på en snabbt föränderlig marknad i högt tempo, vilket krävde en lösning som kunde skalas upp eller ned för att matcha affärsbehoven. En liknande och mer långsiktig lösning behövdes senare i Frankrike.

Lösning

Business Sweden hjälpte NIRA med den lokala rekryteringsprocessen i Kina, identifiera relevanta kandidater och stöttade intervjuprocessen. Genom att personal anställdes lokalt av Business Sweden kunde NIRA kunde ha ett lokalt team på plats, utan att etablera en juridisk person på marknaden. I Frankrike axlade Business Sweden löne- och administrationsuppgifter för lokal personal som var direkt anställda av NIRA. Affärsutveckling, marknadsanalyser och kontaktskapande i USA, Spanien och Italien har hjälpt NIRA bygga relation med potentiella kunder.

Resultat

NIRA har kunnat skala upp sitt team i Kina och fortsätta den lokala tillväxtresan med en gedigen personalstyrka på plats som stöttar en av företagets största marknader, samt en fysisk kontorslösning som placerar dem i hjärtat av affärsdistriktet.

Värdepåverkan

Tack vare stödet har NIRA kunnat fokusera på kärnverksamheten och testa lönsamheten i att etablera en affärsenhet på en ny marknad, med en kort tidslinje och begränsad risk.

 
OM NIRA DYNAMICS

NIRA Dynamics grundades i Linköping 2001 och är den världsledande leverantören av system för indirekt däcktrycksövervakning. NIRA är verksamma inom flera områden för att bidra till nästa nivå av ansvarsfull mobilitet där personsäkerhet och hållbarhet är givna värden. Företaget leder utvecklingen med innovativ mjukvara och tekniska fordonslösningar som stärker säkerhet, hjälper kommuner att planera resurser och möta behoven inom mobilitetsinfrastruktur.