Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer föll tillbaka efter rekordnoteringen andra kvartalet. EMI föll med 4,8 enheter till 66,1 tredje kvartalet, från 70,9 andra kvartalet.

Att index fortsatt ligger betydligt över 50-strecket – som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism – indikerar att exportföretagen har en optimistisk syn på exporten.

Såväl delindex för nuläge som prognos föll tillbaka men båda ligger kvar på höga nivåer. EMI nuläge föll med 5,8 enheter till 69,2 tredje kvartalet, från 75,0 andra kvartalet. EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, föll med 3,7 enheter till 63,0 tredje kvartalet, från 66,7 andra kvartalet.

Det som utmärker den här mätningen är att det är stora skillnader i exportföretagens syn på förväntad exportefterfrågan från de olika regionerna. Index föll för samtliga regioner utom Sydamerika, men magnituden skiljer sig påtagligt.

Index för förväntad exportefterfrågan från Asien fullständigt klappade igenom med ett fall på 27,5 enheter till 41,9 tredje kvartalet, från 69,4 föregående kvartal. Det är den lägsta nivån sedan undersökningen påbörjades 2007. Trots fall i index för Europa och Nordamerika ligger de kvar på höga nivåer. Det indikerar att exportföretagen har en starkt optimistisk syn på förväntad efterfrågan från dessa regioner på tre månaders sikt.

Sammantaget kan vi konstatera att exportcheferna har en fortsatt optimistisk syn även om orosmoln har tornat upp sig. Den globala ekonomin fortsätter att återhämta sig i takt med att pandemin klingar av. Men smittspridningen är fortfarande inte under kontroll i världen.

Det ser betydligt bättre ut i Nordamerika och Europa än i Asien där situationen har förvärrats i flera länder. Det skapar osäkerhet och kan fördröja den globala återhämtningen.

Ladda ner analysen för hela översikten över mätningens resultat.

Nästa Exportchefsindex publiceras den 11 november 2021.

Exportchefsindex Q3 2021

Exportchefsindex Q3 2021
PDF - 2 mb
Viktad tidsserie - EMI Q3 2021
XLSX - 48 kb
 
Om analysen

Business Swedens Exportchefsindex presenteras kvartalsvis och speglar stämningsläget bland svenska exportföretag och deras syn på den framtida utvecklingen för export till världens regioner.

Indexet är ett mått på hur företag upplever exportefterfrågan på marknaden, där en nivå över 50 indikerar marknadsexpansion och en nivå under 50 indikerar marknadsnedgång. Indexet kan delas upp i delindex för nuvarande och framtida exportefterfrågan och innehåller information om exportförsäljning, förväntad regional efterfrågan samt orderstock.

Undersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Business Swedens Exportchefsindex är en ledande indikator för utvecklingen av Sveriges ekonomi.

Publiceringsdatum 2021

11 februari: Exportchefsindex Q1
12 maj: Exportchefsindex Q2
26 augusti: Exportchefsindex Q3 
11 november: Exportchefsindex Q4 

Tidigare analyser

2021
Exportchefsindex Q2 2021
PDF - 4 mb
Exportchefsindex Q1 2021
PDF - 2 mb

 

2020
EXPORTCHEFSINDEX Q4 2020
PDF - 1 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2020
PDF - 3 mb

 

2019
Exportchefsindex Q4 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2019
PDF - 933 kb
Exportchefsindex Q1 2019
PDF - 1 mb

 

2018
Exportchefsindex Q4 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2018
PDF - 982 kb
Exportchefsindex Q1 2018
PDF - 7 mb

 

2017
Exportchefsindex Q4 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2017
PDF - 649 kb
Exportchefsindex Q1 2017
PDF - 765 kb