Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer fortsatte att återhämta sig för tredje kvartalet i rad. EMI ökade med 4,8 enheter till 64,9 första kvartalet, från 60,1 sista kvartalet i fjol.

Ökningen i EMI drivs framför allt av ökningen i delindex för nuläge som steg med 7,9 enheter till 64,2 första kvartalet, från 56,3 föregående kvartal. EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, ökade mer måttligt med 1,7 enheter till 65,6.

Till skillnad från föregående mätning föll index för förväntad exportefterfrågan för samtliga regioner utom för Nord- och Sydamerika. Index för Sveriges viktigaste exportmarknad Europa backade något, medan Asien föll tillbaka med 8 enheter. Samtliga regioner ligger dock kvar på höga nivåer.

Index för exportorderstockarna ökade markant med 12,7 enheter till 58,0 första kvartalet, från 45,3 föregående kvartal. Liksom i föregående mätning ökade index för exportförsäljningen i nuläget påtagligt, denna gång med 11,3 enheter till 74,2 – långt över 50-strecket som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism. Man får gå tillbaka till andra kvartalet 2011 för att hitta en så hög nivå.

Sammantaget kan vi konstatera att första kvartalets mätning signalerar en tydlig optimism bland exportföretagen. Sannolikt bidrar den pågående utrullningen av vaccin världen över till den positiva synen även om oron för virusmutationer har ökat.

Ladda ner analysen för hela översikten över mätningens resultat.

Nästa Exportchefsindex publiceras den 12 maj 2021.

Exportchefsindex Q1 2021

Exportchefsindex Q1 2021
PDF - 2 mb
Viktad tidsserie EMI Q1 2021
XLSX - 55 kb
 
Om analysen

Business Swedens Exportchefsindex presenteras kvartalsvis och speglar stämningsläget bland svenska exportföretag och deras syn på den framtida utvecklingen för export till världens regioner.

Indexet är ett mått på hur företag upplever exportefterfrågan på marknaden, där en nivå över 50 indikerar marknadsexpansion och en nivå under 50 indikerar marknadsnedgång. Indexet kan delas upp i delindex för nuvarande och framtida exportefterfrågan och innehåller information om exportförsäljning, förväntad regional efterfrågan samt orderstock.

Undersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Business Swedens Exportchefsindex är en ledande indikator för utvecklingen av Sveriges ekonomi.

Publiceringsdatum 2021

11 februari: Exportchefsindex Q1
12 maj: Exportchefsindex Q2
26 augusti: Exportchefsindex Q3 
11 november: Exportchefsindex Q4 

Tidigare analyser

2020
EXPORTCHEFSINDEX Q4 2020
PDF - 1 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2020
PDF - 3 mb

 

2019
Exportchefsindex Q4 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2019
PDF - 933 kb
Exportchefsindex Q1 2019
PDF - 1 mb

 

2018
Exportchefsindex Q4 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2018
PDF - 982 kb
Exportchefsindex Q1 2018
PDF - 7 mb

 

2017
Exportchefsindex Q4 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2017
PDF - 649 kb
Exportchefsindex Q1 2017
PDF - 765 kb