Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer har trendmässigt fallit under året från höga 70,9 första kvartalet till en mer normal nivå fjärde kvartalet. EMI föll med 5 enheter till 52,8 fjärde kvartalet, från 57,8 föregående kvartal.  

Det var framför allt synen på tre månaders sikt som drog ned EMI och bidrog till en mer dyster syn. EMI nuläge föll endast med 1,6 enheter i mätningen till 61,4. Däremot föll EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, med hela 8,2 enheter till låga 44,3 fjärde kvartalet, från 52,5 tredje kvartalet. Flertalet framåtblickande delindex har nu fallit ner långt under 50-strecket. 

Avmattningen är särskilt tydlig i Europa och Nordamerika som väntas gå in i mild recession 2023. Delindex för förväntad exportefterfrågan från Västeuropa föll med 10,9 enheter till låga 40,3 från 51,2. Index för Nordamerika föll än mer med 11,4 enheter till 48,1 fjärde kvartalet, från 59,5 föregående kvartal. 

EMI indikerar att exportföretagen har en dyster syn på förväntad efterfrågan från samtliga regioner utom Sydamerika och Asien. Detta är i linje med Business Swedens syn på de globala ekonomiska utsikterna där en tillfällig global svacka är att vänta nästa år. 

Ladda ner analysen för hela översikten över mätningens resultat här 

Nästa Exportchefsindex publiceras den 9 februari 2023.

Exportchefsindex Q4 2022

Exportchefsindex Q4 2022
PDF - 1 mb
Viktad tidsserie - EMI Q4
XLSX - 52 kb
 
Om analysen

Business Swedens Exportchefsindex presenteras kvartalsvis och speglar stämningsläget bland svenska exportföretag och deras syn på den framtida utvecklingen för export till världens regioner.

Indexet är ett mått på hur företag upplever exportefterfrågan på marknaden, där en nivå över 50 indikerar marknadsexpansion och en nivå under 50 indikerar marknadsnedgång. Indexet kan delas upp i delindex för nuvarande och framtida exportefterfrågan och innehåller information om exportförsäljning, förväntad regional efterfrågan samt orderstock.

Undersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Business Swedens Exportchefsindex är en ledande indikator för utvecklingen av Sveriges ekonomi.

Publiceringsdatum 2023

9 februari: Exportchefsindex Q1
12 maj: Exportchefsindex Q2
25 augusti: Exportchefsindex Q3
10 november: Exportchefsindex Q4

Tidigare analyser

2022
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2022
PDF - 6 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q2 2022
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2022
EXPORTCHEFSINDEX Q1 2022 - 2 mb

 

2021
Exportchefsindex Q4 2021
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2021
PDF - 2 mb
Exportchefsindex Q2 2021
PDF - 4 mb
Exportchefsindex Q1 2021
PDF - 2 mb

 

2020
EXPORTCHEFSINDEX Q4 2020
PDF - 1 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2020
PDF - 3 mb

 

2019
Exportchefsindex Q4 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2019
PDF - 933 kb
Exportchefsindex Q1 2019
PDF - 1 mb

 

2018
Exportchefsindex Q4 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2018
PDF - 982 kb
Exportchefsindex Q1 2018
PDF - 7 mb

 

2017
Exportchefsindex Q4 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2017
PDF - 649 kb
Exportchefsindex Q1 2017
PDF - 765 kb