Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer fick en kraftig nedåtrekyl andra kvartalet efter att ha ökat de två senaste kvartalen.

EMI föll med 10,3 enheter till 60,6 andra kvartalet från rekordhöga 70,9 första kvartalet i år. Utsikterna har dämpats rejält såväl i nuläget som på tre månaders sikt. EMI nuläge föll med 13,3 enheter till 64,6 andra kvartalet samtidigt som EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, föll med 7,3 enheter till 56,6.

Till skillnad från föregående mätning med flera rekordnoteringar faller flertalet delindex nu tillbaka påtagligt. Kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina till följd av ökad smittspridning av virusvarianten omikron är faktorer som tydligt påverkar exportföretagens syn och särskilt i ett regionalt perspektiv.

Index för förväntad exportefterfrågan från Central- och Östeuropa klappade igenom fullständigt och föll med hela 28,4 enheter till 31,2 andra kvartalet. Även index för Västeuropa föll men mer måttligt och ligger kvar på en hög nivå. Index för förväntad exportefterfrågan från Asien föll med 9 enheter till 50,5.

Trots kraftiga fall ligger de flesta delindex fortfarande över 50-strecket vilket signalerar att optimismen består bland de svenska exportföretagen.

Ladda ner analysen för hela översikten över mätningens resultat.

Nästa Exportchefsindex publiceras den 25 augusti 2022.

 

Exportchefsindex Q2 2022

EXPORTCHEFSINDEX Q2 2022
PDF - 1 mb
VIKTAD TIDSSERIE - EMI Q2 2022
XLSX - 51 kb
 
Om analysen

Business Swedens Exportchefsindex presenteras kvartalsvis och speglar stämningsläget bland svenska exportföretag och deras syn på den framtida utvecklingen för export till världens regioner.

Indexet är ett mått på hur företag upplever exportefterfrågan på marknaden, där en nivå över 50 indikerar marknadsexpansion och en nivå under 50 indikerar marknadsnedgång. Indexet kan delas upp i delindex för nuvarande och framtida exportefterfrågan och innehåller information om exportförsäljning, förväntad regional efterfrågan samt orderstock.

Undersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Business Swedens Exportchefsindex är en ledande indikator för utvecklingen av Sveriges ekonomi.

Publiceringsdatum 2022

10 februari: Exportchefsindex Q1
12 maj: Exportchefsindex Q2
25 augusti: Exportchefsindex Q3 
10 november: Exportchefsindex Q4 

Tidigare analyser

2022
Exportchefsindex Q1 2022
EXPORTCHEFSINDEX Q1 2022 - 2 mb

 

2021
Exportchefsindex Q4 2021
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2021
PDF - 2 mb
Exportchefsindex Q2 2021
PDF - 4 mb
Exportchefsindex Q1 2021
PDF - 2 mb

 

2020
EXPORTCHEFSINDEX Q4 2020
PDF - 1 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2020
PDF - 3 mb

 

2019
Exportchefsindex Q4 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2019
PDF - 933 kb
Exportchefsindex Q1 2019
PDF - 1 mb

 

2018
Exportchefsindex Q4 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2018
PDF - 982 kb
Exportchefsindex Q1 2018
PDF - 7 mb

 

2017
Exportchefsindex Q4 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2017
PDF - 649 kb
Exportchefsindex Q1 2017
PDF - 765 kb