Business Swedens Exportchefsindex, EMI, var i det närmaste oförändrat fjärde kvartalet. EMI ökade marginellt med 0,1 enhet till 50,7 fjärde kvartalet, från 50,6 tredje kvartalet. Att EMI ligger nära 50-strecket – som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism – signalerar att exportföretagen sammantaget har en balanserad syn på exporten.

Synen på exporten skiljer sig dock markant åt i nuläget och på tre månaders sikt. EMI nuläge föll med 3,5 enheter till 50,3 fjärde kvartalet, från 53,8 tredje kvartalet. Efter att ha fallit fem kvartal i rad ökade däremot EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna. EMI prognos ökade med 3,7 enheter till 51,1 fjärde kvartalet, från 47,4 föregående kvartal. Att EMI prognos nu ligger över 50-strecket indikerar att exportföretagen åter har en optimistisk syn på exportutsikterna på tre månaders sikt.


Det som var särskilt utmärkande i denna mätning är att samtliga delindex som avser nuläget, med undantag av index för lönsamheten i exportförsäljningen, föll och ligger nära eller under 50. Däremot ökade flertalet av de delindex som avser prognos (tre månaders sikt).

I nuläget är företagen missnöjda med såväl exportförsäljningen som exportorderingången. Båda delindex ligger en bra bit under 50-strecket. Index för exportförsäljning föll med 7,8 enheter till 44,6 fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Index för exportorderstockarna föll med 5,6 enheter till 38,0 fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Däremot har allt fler företag en optimistisk syn på lönsamheten i exportförsäljningen.

På tre månaders sikt är synen bland exportföretagen emellertid mer optimistisk. Det återspeglas särskilt i uppgången i index för förväntad exportförsäljning och lönsamhet i exportförsäljning. Båda dessa framåtblickande index ligger åter över 50-strecket, vilket signalerar optimism.

Synen på förväntad exportefterfrågan skiljer åt mellan olika regioner. Index för förväntad exportefterfrågan ligger över 50-strecket, vilket signalerar att stämningsläget bland exportföretagen är normalt. Däremot ligger index för såväl Västeuropa som Central- och Östeuropa betydligt under 50, vilket indikerar pessimism.

Det är glädjande att exportföretagens framtidsutsikter har stärkts något, men oroande att synen på förväntad exportefterfrågan från Europa är så dyster.

Nästa exportchefsindex kommer att publiceras den 13 februari 2020.


Exportchefsindex Q4 2019

Exportchefsindex Q4 2019
PDF - 1 mb
Viktad tidsserie EMI Q4 2019
XLSX - 51 kb
 
Om analysen

Business Swedens Exportchefsindex presenteras kvartalsvis och speglar stämningsläget bland svenska exportföretag och deras syn på den framtida utvecklingen för export till världens regioner.

Indexet är ett mått på hur företag upplever exportefterfrågan på marknaden, där en nivå över 50 indikerar marknadsexpansion och en nivå under 50 indikerar marknadsnedgång. Indexet kan delas upp i delindex för nuvarande och framtida exportefterfrågan och innehåller information om exportförsäljning, förväntad regional efterfrågan samt orderstock.

Undersökningen görs i form av telefonintervjuer som genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Business Swedens Exportchefsindex är en ledande indikator för utvecklingen av Sveriges ekonomi.


Publiceringsdatum 2020

13 februari: Exportchefsindex Q1 
14 maj: Exportchefsindex Q2
20 augusti: Exportchefsindex Q3 
12 november: Exportchefsindex Q4 

Tidigare analyser

2019
Exportchefsindex Q3 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2019
PDF - 933 kb
Exportchefsindex Q1 2019
PDF - 1 mb

 

2018
Exportchefsindex Q4 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2018
PDF - 982 kb
Exportchefsindex Q1 2018
PDF - 7 mb

 

2017
Exportchefsindex Q4 2017
PDF - 1 mb
Exportschefsindex Q3 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2017
PDF - 649 kb
Exportchefsindex Q1 2017
PDF - 765 kb