Den ljusglimt som kunde skönjas i exportutsikterna i början av året har släckts till följd av coronakrisen. Business Swedens Exportchefsindex, EMI, klappade igenom fullständigt andra kvartalet med ett fall på 19,1 enheter till 37,2, från 56,3 första kvartalet. Det är det största fallet ett enskilt kvartal sedan mätningen påbörjades 2007. EMI ligger nu i linje med nivån under finanskrisen 2008/2009.

Att EMI ligger betydligt under 50-strecket – som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism – signalerar att exportföretagen sammantaget har en starkt pessimistisk syn på exporten.


Kollapsen i EMI förklaras särskilt av nedgången i EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna. EMI prognos föll med 23,9 enheter till 38,2 andra kvartalet, från höga 62,1 första kvartalet. EMI nuläge föll med 14,2 enheter till 36,2 andra kvartalet, från 50,4 föregående kvartal.

Samtliga delindex föll kraftigt – de flesta med tvåsiffriga tal – och ligger betydligt under 50-strecket, vilket indikerar en pessimistisk syn. De flesta delindex föll till samma låga nivå som uppmättes under finanskrisen eller till och med ännu lägre. Storföretag (exportförsäljning över 250 miljoner kr) är genomgående mer pessimistiska än små och medelstora företag.

Det är ingen tvekan om att den globala corona-recessionen sätter djupa spår hos de svenska exportföretagen. Sammantaget kan vi konstatera att samtliga delindex ligger långt under 50-strecket i denna mätning. Det signalerar tydligt att synen bland exportföretagen är dyster både i nuläget och på tre månaders sikt – mer eller mindre nattsvart!

Nu gäller det att söka med ljus och lykta för att hitta de positiva signalerna. Om man får kontroll på coronakrisen och allt fler marknader kan öppna upp och lätta på restriktionerna kan vi sannolikt vänta oss en vändning i tredje kvartalet.

Ladda ner rapporten för hela översikten av undersökningens resultat och analys.  

Nästa Exportchefsindex publiceras den 20 augusti 2020.

 

Exportchefsindex Q2 2020

Exportchefsindex Q2 2020
PDF - 1 mb
Viktad tidsserie EMI Q2 2020
XLSX - 52 kb
 
Om analysen

Business Swedens Exportchefsindex presenteras kvartalsvis och speglar stämningsläget bland svenska exportföretag och deras syn på den framtida utvecklingen för export till världens regioner.

Indexet är ett mått på hur företag upplever exportefterfrågan på marknaden, där en nivå över 50 indikerar marknadsexpansion och en nivå under 50 indikerar marknadsnedgång. Indexet kan delas upp i delindex för nuvarande och framtida exportefterfrågan och innehåller information om exportförsäljning, förväntad regional efterfrågan samt orderstock.

Undersökningen görs i form av telefonintervjuer som genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Business Swedens Exportchefsindex är en ledande indikator för utvecklingen av Sveriges ekonomi.


Publiceringsdatum 2020

13 februari: Exportchefsindex Q1 
14 maj: Exportchefsindex Q2
20 augusti: Exportchefsindex Q3 
12 november: Exportchefsindex Q4 

Tidigare analyser

2020
Exportchefsindex Q1 2020
PDF - 3 mb

 

2019
Exportchefsindex Q4 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2019
PDF - 933 kb
Exportchefsindex Q1 2019
PDF - 1 mb

 

2018
Exportchefsindex Q4 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2018
PDF - 982 kb
Exportchefsindex Q1 2018
PDF - 7 mb

 

2017
Exportchefsindex Q4 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2017
PDF - 649 kb
Exportchefsindex Q1 2017
PDF - 765 kb