Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer lyfte till en ny rekordnivå under andra kvartalet 2021. EMI ökade med 6 enheter till 70,9, från 64,9 första kvartalet.

Uppgången drevs av en markant ökning i delindex för nuläge som steg med 10,8 enheter till 75,0 andra kvartalet, från 64,2 första kvartalet. Att index ligger betydligt över 50-strecket – skiljelinjen mellan optimism och pessimism – signalerar att exportföretagen har en optimistisk syn på exporten.

Utmärkande för den här mätningen är att exportföretagen påtagligt stärkte sin syn på nuläget medan de dämpade synen något på tre månaders sikt. EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, ökade med måttliga 1,1 enheter till 66,7 andra kvartalet.

Delindex för exportförsäljningen i nuläget ökade med 8,5 enheter till 82,7 andra kvartalet. Index för lönsamhet i exportförsäljningen i nuläget tog även ett betydande språng och ökade med 9,5 enheter till 69,9. Den allra största ökningen sågs inom delindex för exportorderstockarna som ökade rejält med 14,5 enheter till 72,5, från 58,0 föregående kvartal.

Trots att flertalet av de framåtblickande delindexen föll andra kvartalet ligger de flesta kvar på höga nivåer. Sammantaget kan vi konstatera att andra kvartalets mätning var ovanligt stark och bjöd på rekordnoteringar. Det mesta talar för att exportföretagens optimism kommer att bestå.

Ladda ner analysen för hela översikten över mätningens resultat.

Nästa Exportchefsindex publiceras den 26 augusti 2021.

Exportchefsindex Q2 2021

Exportchefsindex Q2 2021
PDF - 4 mb
Viktad tidsserie EMI Q2 2021
XLSX - 55 kb
 
Om analysen

Business Swedens Exportchefsindex presenteras kvartalsvis och speglar stämningsläget bland svenska exportföretag och deras syn på den framtida utvecklingen för export till världens regioner.

Indexet är ett mått på hur företag upplever exportefterfrågan på marknaden, där en nivå över 50 indikerar marknadsexpansion och en nivå under 50 indikerar marknadsnedgång. Indexet kan delas upp i delindex för nuvarande och framtida exportefterfrågan och innehåller information om exportförsäljning, förväntad regional efterfrågan samt orderstock.

Undersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Business Swedens Exportchefsindex är en ledande indikator för utvecklingen av Sveriges ekonomi.

Publiceringsdatum 2021

11 februari: Exportchefsindex Q1
12 maj: Exportchefsindex Q2
26 augusti: Exportchefsindex Q3 
11 november: Exportchefsindex Q4 

Tidigare analyser

2021
Exportchefsindex Q1 2021
PDF - 2 mb

 

2020
EXPORTCHEFSINDEX Q4 2020
PDF - 1 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2020
PDF - 3 mb

 

2019
Exportchefsindex Q4 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2019
PDF - 933 kb
Exportchefsindex Q1 2019
PDF - 1 mb

 

2018
Exportchefsindex Q4 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2018
PDF - 982 kb
Exportchefsindex Q1 2018
PDF - 7 mb

 

2017
Exportchefsindex Q4 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2017
PDF - 649 kb
Exportchefsindex Q1 2017
PDF - 765 kb