Exportutsikterna för svenska företag försämrades successivt under 2019 tyngda av handelskrig, Brexit, geopolitisk oro och svaghetstecken i tillverkningsindustrin. Mot slutet av året kunde dock en ljusglimt i exportutsikterna skönjas. Överenskommelsen mellan USA och Kina om att trappa ned handelskonflikten och det faktum att Brexit ägde rum under ordnade former var positiva signaler för näringslivet. Det nya året ser alltså ut att bjuda på optimism om än nya orosmoln har tornat upp sig så som det kinesiska coronaviruset.

Business Swedens Exportchefsindex, EMI, ökade kraftigt med 5,6 enheter till 56,3 första kvartalet, från 50,7 sista kvartalet i fjol. Att EMI ligger över 50-strecket – som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism – signalerar att exportföretagen sammantaget har en optimistisk syn på exporten.

Uppgången i EMI förklaras helt och hållet av en markant uppgång i EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna. EMI prognos ökade med hela 11 enheter till 62,1 första kvartalet, från 51,1 sista kvartalet i fjol. Det är långt över 50 och betydligt högre än det historiska genomsnittet på 57,1. EMI nuläge var däremot i det närmaste oförändrat på 50,4 första kvartalet.


Det som var särskilt utmärkande i denna mätning är att i princip samtliga framåtblickande delindex ökade kraftigt och ligger över 50. Även delindex som avser synen på nuläget återhämtade sig med undantag av lönsamhet i exportförsäljningen som föll med 12,5 enheter men ligger trots fallet kvar på höga 55,9. Det indikerar att företagen fortsatt har en optimistisk syn. Trots att index ökade har exportföretagen i nuläget – precis som sista kvartalet i fjol – en pessimistisk syn på exportförsäljningen liksom exportorderstockarna.

På tre månaders sikt ökade optimismen genomgående bland exportföretagen. Det återspeglas särskilt i den synkroniserade uppgången i index för förväntad exportefterfrågan från samtliga regioner, men även i index för förväntad exportförsäljning liksom lönsamheten i exportförsäljningen.

Den förväntade exportefterfrågan ökade starkt för samtliga regioner första kvartalet i år, jämfört med sista kvartalet i fjol. Index ligger nu betydligt över 50-strecket för samtliga regioner och i linje med eller över de historiska genomsnitten. Optimismen är tillbaka för såväl Västeuropa som Central- och Östeuropa. Index för Västeuropa ökade med 10,7 enheter till 54,9 första kvartalet, från 44,2 sista kvartalet i fjol. Även index för Central- och Östeuropa ökade påtagligt med 9 enheter till 57,7 första kvartalet, från 48,7 sista kvartalet i fjol. Index för övriga regioner ökade med mellan 10 och knappt 14 enheter. Sammantaget kan vi konstatera att synen på förväntad exportefterfrågan nu är väl synkroniserad mellan regionerna. Index ligger långt över 50-strecket för samtliga regioner.

Det signalerar stark optimism i förväntad exportefterfrågan från samtliga regioner. Osäkerheten kring utvecklingen av coronaviruset gör dock läget svårbedömt. Redan i dagsläget är Kinas ekonomi påtagligt påverkad. En förlängning av den kinesiska nyårsledigheten har drabbat leverantörskedjor och lett till brist på vissa insatsvaror, bland annat i fordonsindustrin. En ökad spridning av viruset kan få stora konsekvenser på världsekonomin, svensk ekonomi och svenska företag. I ett sådant läge kan vi vänta oss att optimismen bland exportföretagen får sig en törn.

Nästa exportchefsindex publiceras den 14 maj 2020.

 

Exportchefsindex Q1 2020

Exportchefsindex Q1 2020
PDF - 3 mb
Viktad tidsserie EMI Q1 2020
XLSX - 51 kb
 
Om analysen

Business Swedens Exportchefsindex presenteras kvartalsvis och speglar stämningsläget bland svenska exportföretag och deras syn på den framtida utvecklingen för export till världens regioner.

Indexet är ett mått på hur företag upplever exportefterfrågan på marknaden, där en nivå över 50 indikerar marknadsexpansion och en nivå under 50 indikerar marknadsnedgång. Indexet kan delas upp i delindex för nuvarande och framtida exportefterfrågan och innehåller information om exportförsäljning, förväntad regional efterfrågan samt orderstock.

Undersökningen görs i form av telefonintervjuer som genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Business Swedens Exportchefsindex är en ledande indikator för utvecklingen av Sveriges ekonomi.


Publiceringsdatum 2020

13 februari: Exportchefsindex Q1 
14 maj: Exportchefsindex Q2
20 augusti: Exportchefsindex Q3 
12 november: Exportchefsindex Q4 

Tidigare analyser

2019
Exportchefsindex Q4 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2019
PDF - 933 kb
Exportchefsindex Q1 2019
PDF - 1 mb

 

2018
Exportchefsindex Q4 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2018
PDF - 982 kb
Exportchefsindex Q1 2018
PDF - 7 mb

 

2017
Exportchefsindex Q4 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2017
PDF - 649 kb
Exportchefsindex Q1 2017
PDF - 765 kb