Efter att fullständigt ha klappat igenom andra kvartalet i spåren av coronakrisen återhämtade sig Business Swedens Exportchefsindex, Export Managers’ Index (EMI), tredje kvartalet. Samtliga delindex steg och de flesta med tvåsiffriga tal. EMI steg med 11,5 enheter till 48,7 tredje kvartalet, från 37,2 andra kvartalet.

Att EMI nu ligger nära 50-strecket – som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism – signalerar att exportföretagen sammantaget har en något mer dyster syn på exporten än normalt.

Uppgången i EMI förklaras särskilt av uppgången i EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna. EMI prognos steg med 15,4 enheter till 53,6 tredje kvartalet, från 38,2 andra kvartalet. Även EMI nuläge steg men med mer måttliga 7,7 enheter till 43,9 tredje kvartalet, från 36,2 föregående kvartal.

Exportföretagen har alltså en pessimistisk syn i nuläget medan de är optimistiska om utsikterna på tre månaders sikt. Det gäller särskilt index för förväntad exportförsäljning som tog ett rejält kliv uppåt till 54,8 andra kvartalet, från 28,8 föregående kvartal.

Index för förväntad exportefterfrågan från Västeuropa ökade allra mest med hela 27,3 enheter till 61,6 tredje kvartalet. Det är långt över det historiska genomsnittet på 54,8. Samtidigt råder stora regionala skillnader och index för Sydamerika nådde inte längre än till 32,6, vilket signalerar att utsikterna i denna del av världen fortsatt är nattsvarta.

Med den senaste mätningen kan vi konstatera att flertalet index har återhämtat sig och ligger omkring eller över 50-strecket. Resultatet signalerar tydligt att synen bland exportföretagen har förbättrats. Om vi inte får ett kraftigt bakslag i utvecklingen av coronakrisen kommer återhämtningen med största sannolikhet att fortsätta.

Ladda ner rapporten för hela översikten av undersökningens resultat och analys.  

Nästa Exportchefsindex publiceras den 12 november 2020.

 

Exportchefsindex Q3 2020

EXPORTCHEFSINDEX Q3 2020
PDF - 1 mb
Tidsserie EXPORTCHEFSINDEX Q3 2020
XLSX - 81 kb
 
Om analysen

Business Swedens Exportchefsindex presenteras kvartalsvis och speglar stämningsläget bland svenska exportföretag och deras syn på den framtida utvecklingen för export till världens regioner.

Indexet är ett mått på hur företag upplever exportefterfrågan på marknaden, där en nivå över 50 indikerar marknadsexpansion och en nivå under 50 indikerar marknadsnedgång. Indexet kan delas upp i delindex för nuvarande och framtida exportefterfrågan och innehåller information om exportförsäljning, förväntad regional efterfrågan samt orderstock.

Undersökningen görs i form av telefonintervjuer som genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Business Swedens Exportchefsindex är en ledande indikator för utvecklingen av Sveriges ekonomi.


Publiceringsdatum 2020

13 februari: Exportchefsindex Q1 
14 maj: Exportchefsindex Q2
20 augusti: Exportchefsindex Q3 
12 november: Exportchefsindex Q4 

Tidigare analyser

2020
Exportchefsindex Q1 2020
PDF - 3 mb
Exportchefsindex Q2 2020
PDF - 1 mb

 

2019
Exportchefsindex Q4 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2019
PDF - 933 kb
Exportchefsindex Q1 2019
PDF - 1 mb

 

2018
Exportchefsindex Q4 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2018
PDF - 982 kb
Exportchefsindex Q1 2018
PDF - 7 mb

 

2017
Exportchefsindex Q4 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2017
PDF - 649 kb
Exportchefsindex Q1 2017
PDF - 765 kb