Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer visar på en oväntat stark optimism på exportmarknaden. EMI återhämtade sig med 4,6 enheter och steg till 52,2 andra kvartalet, från 47,6 första kvartalet. 

Det var särskilt exportföretagens syn på tre månaders sikt som bidrog till att lyfta EMI men även synen på nuläget bidrog till uppgången. EMI nuläge steg med 2,4 enheter till 55,6 andra kvartalet, från 53,2 första kvartalet. Samtidigt steg EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, med 6,8 enheter till 48,9.  

Särskilt utmärkande i denna undersökning var att flertalet delindex ökade och de flesta ligger nu över eller nära 50-strecket. Trots att exportföretagen har en dämpad syn på exportförsäljningen i nuläget stärktes prognosen påtagligt. Index för förväntad exportförsäljning på tre månaders sikt ökade med hela 11,1 enheter till 58,1, från 47,0 första kvartalet.  

Även synen på exportorderstockarna och likaså lönsamheten i exportförsäljningen stärktes kraftigt från föregående kvartal. Ladda ner analysen för hela översikten över mätningens resultat. 

Nästa Exportchefsindex publiceras den 31 augusti 2023.  

Exportchefsindex Q2 2023

Exportchefsindex Q2 2023
PDF - 901 kb
Viktad tidsserie - EMI 2023 Q2
XLSX - 53 kb
 
OM ANALYSEN

Business Swedens Exportchefsindex presenteras kvartalsvis och speglar stämningsläget bland svenska exportföretag och deras syn på den framtida utvecklingen för export till världens regioner. 

Indexet är ett mått på hur företag upplever exportefterfrågan på marknaden, där en nivå över 50 indikerar marknadsexpansion och en nivå under 50 indikerar marknadsnedgång. Indexet kan delas upp i delindex för nuvarande och framtida exportefterfrågan och innehåller information om exportförsäljning, förväntad regional efterfrågan samt orderstock. 

Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Business Swedens Exportchefsindex är en ledande indikator för utvecklingen av Sveriges ekonomi. 

Publiceringsdatum 2023

9 februari: Exportchefsindex Q1

11 maj: Exportchefsindex Q2

31 augusti: Exportchefsindex Q3

10 november: Exportchefsindex Q4

Tidigare analyser

Exportchefsindex Q1 2023
PDF - 3 mb

 

2022
Exportchefsindex Q4 2022
PDF - 1 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2022
PDF - 6 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q2 2022
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2022
EXPORTCHEFSINDEX Q1 2022 - 2 mb

 

2021
Exportchefsindex Q4 2021
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2021
PDF - 2 mb
Exportchefsindex Q2 2021
PDF - 4 mb
Exportchefsindex Q1 2021
PDF - 2 mb

 

2020
EXPORTCHEFSINDEX Q4 2020
PDF - 1 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2020
PDF - 3 mb

 

2019
Exportchefsindex Q4 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2019
PDF - 933 kb
Exportchefsindex Q1 2019
PDF - 1 mb

 

2018
Exportchefsindex Q4 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2018
PDF - 982 kb
Exportchefsindex Q1 2018
PDF - 7 mb

 

2017
Exportchefsindex Q4 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2017
PDF - 649 kb
Exportchefsindex Q1 2017
PDF - 765 kb