Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer fortsatte att falla fjärde kvartalet. EMI föll med 2,3 enheter till 44,4, från 46,7 föregående kvartal.

Det var framförallt ett påtagligt fall i EMI nuläge med 6,4 enheter som drev nedgången. EMI prognos – som är delindex för de framåtblickande frågorna – ökade med 1,7 enheter till 44,5 fjärde kvartalet. Båda delindex ligger under 50-strecket vilket signalerar att exportföretagen har en dyster syn.

Index för förväntad exportefterfrågan från Asien återhämtade sig med en ökning på hela 15,2 enheter. Samtidigt backade index för Nordamerika med 9,1 enheter och föll därmed ner under 50-strecket.

Synen på såväl exportorderstockarna och exportförsäljningen i nuläget försämrades påtagligt. Men det finns ljusning i sikte. Både index för synen på förväntad exportförsäljning och index för förväntad lönsamhet i exportförsäljningen ökade och ligger nära 50-strecket, vilket indikerar normalläge. Trots att osäkerheten i omvärlden kvarstår har den inte tilltagit, och det blir allt tydligare att centralbankerna i det närmaste är klara med sina styrräntehöjningar.

Ladda ner analysen för en översikt över hela mätningens resultat.  

Nästa Exportchefsindex publiceras den 8 februari 2024.

Exportchefsindex Q4 2023

Exportchefsindex Q4 2023
PDF - 512 kb
Viktad tidsserie - EMI Q4 2023
XLSX - 54 kb


Prenumerera på våra globala analyser här. 


OM ANALYSEN

Business Swedens Exportchefsindex presenteras kvartalsvis och speglar stämningsläget bland svenska exportföretag och deras syn på den framtida utvecklingen för export till världens regioner.

Indexet är ett mått på hur företag upplever exportefterfrågan på marknaden, där en nivå över 50 indikerar marknadsexpansion och en nivå under 50 indikerar marknadsnedgång. Indexet kan delas upp i delindex för nuvarande och framtida exportefterfrågan och innehåller information om exportförsäljning, förväntad regional efterfrågan samt orderstock.

Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Business Swedens Exportchefsindex är en ledande indikator för utvecklingen av Sveriges ekonomi.

Publiceringsdatum 2024

8 februari: Exportchefsindex Q1

9 maj: Exportchefsindex Q2

29 augusti: Exportchefsindex Q3

7 november: Exportchefsindex Q4

Tidigare analyser

Exportchefsindex Q3 2023
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2023 - 955 kb
Exportchefsindex Q2 2023
PDF - 901 kb
Exportchefsindex Q1 2023
PDF - 3 mb

 

2022
Exportchefsindex Q4 2022
PDF - 1 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2022
PDF - 6 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q2 2022
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2022
EXPORTCHEFSINDEX Q1 2022 - 2 mb

 

2021
Exportchefsindex Q4 2021
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2021
PDF - 2 mb
Exportchefsindex Q2 2021
PDF - 4 mb
Exportchefsindex Q1 2021
PDF - 2 mb

 

2020
EXPORTCHEFSINDEX Q4 2020
PDF - 1 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2020
PDF - 3 mb

 

2019
Exportchefsindex Q4 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2019
PDF - 933 kb
Exportchefsindex Q1 2019
PDF - 1 mb

 

2018
Exportchefsindex Q4 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2018
PDF - 982 kb
Exportchefsindex Q1 2018
PDF - 7 mb

 

2017
Exportchefsindex Q4 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2017
PDF - 649 kb
Exportchefsindex Q1 2017
PDF - 765 kb