Redan det tredje kvartalet visade Business Swedens Exportchefsindex, EMI, på återhämtning. I denna mätning för fjärde kvartalet fortsatte EMI att återhämta sig med en kraftig uppgång i samtliga delindex.

EMI steg med 11,4 enheter till 60,1 fjärde kvartalet, från 48,7 tredje kvartalet. Det är den högsta noteringen sedan andra kvartalet 2018. Precis som vid föregående mätning ökade samtliga delindex påtagligt och ligger nu, med undantag av index för exportorderstockarna, långt över 50-strecket som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism.

EMI nuläge ökade med 12,4 enheter till 56,3 fjärde kvartalet, från 43,9 tredje kvartalet. EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, ökade med 10,3 enheter till 63,9 fjärde kvartalet, från 53,6 tredje kvartalet. Index för förväntad exportefterfrågan tog ett rejält kliv uppåt för samtliga regioner och särskilt kraftig var uppgången för Nord- och Sydamerika.

Ett av de delindex som ökade allra mest i denna mätning var index för exportförsäljningen i nuläget som steg med 25,3 enheter till 62,9 fjärde kvartalet. Även index för förväntad exportförsäljning på tre månaders sikt ökade påtagligt med 16,6 enheter till 71,4 fjärde kvartalet.

Att i princip samtliga delindex ligger långt över 50-strecket signalerar tydligt att synen bland exportföretagen har stärkts både i nuläget och på tre månaders sikt.

Coronapandemin har slagit hårt mot exportföretagen men återhämtningen i den globala ekonomin tycks hålla i sig även om osäkerheten är stor. Om återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter – utan mer omfattande långvariga restriktioner och nedstängningar till följd av den ökade smittspridningen – kommer sannolikt optimismen bland exportföretagen att bestå.

Ladda ner rapporten för hela översikten av undersökningens resultat och analys. 

Nästa Exportchefsindex publiceras den 11 februari 2021

 

Exportchefsindex Q4 2020

EXPORTCHEFSINDEX Q4 2020
PDF - 1 mb
TIDSSERIE EXPORTCHEFSINDEX Q4 2020
TIDSSERIE EXPORTCHEFSINDEX Q4 2020 - 54 kb
 
Om analysen

Business Swedens Exportchefsindex presenteras kvartalsvis och speglar stämningsläget bland svenska exportföretag och deras syn på den framtida utvecklingen för export till världens regioner.

Indexet är ett mått på hur företag upplever exportefterfrågan på marknaden, där en nivå över 50 indikerar marknadsexpansion och en nivå under 50 indikerar marknadsnedgång. Indexet kan delas upp i delindex för nuvarande och framtida exportefterfrågan och innehåller information om exportförsäljning, förväntad regional efterfrågan samt orderstock.

Undersökningen görs i form av telefonintervjuer som genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Business Swedens Exportchefsindex är en ledande indikator för utvecklingen av Sveriges ekonomi.


Publiceringsdatum 2021

11 februari: Exportchefsindex Q1
12 maj: Exportchefsindex Q2
26 augusti: Exportchefsindex Q3 
11 november: Exportchefsindex Q4 

Tidigare analyser

2020
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2020
PDF - 3 mb

 

2019
Exportchefsindex Q4 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2019
PDF - 933 kb
Exportchefsindex Q1 2019
PDF - 1 mb

 

2018
Exportchefsindex Q4 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2018
PDF - 982 kb
Exportchefsindex Q1 2018
PDF - 7 mb

 

2017
Exportchefsindex Q4 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2017
PDF - 649 kb
Exportchefsindex Q1 2017
PDF - 765 kb