Singapores strategiska läge mellan väst och öst har gjort det möjligt för landet att bli en tungviktare i globala och regionala frågor, vilket gör Singapore till ett naturligt hem för svenska företag i Sydostasien. 2024 finns över 300 företag i Singapore, vilket är en av de högsta koncentrationerna av svenska företag i Asien och Stillahavsområdet.

Det finns en rad olika faktorer som bidrar till svenska företags framgångar i Singapore. I likhet med förra årets undersökning är de mest dominerande faktorerna i år varumärkeskännedom, partnerskap/relationer och säljkompetens.

I år uppgav 79 procent av respondenterna att det svenska varumärket har en positiv inverkan (delvis/mycket/väldigt mycket) på deras verksamhet, vilket är i linje med de senaste tre årens resultat.

2021 tillkännagav Singapore sin Green Plan för att främja den nationella agendan för hållbar utveckling mot 2030. Detta nya fokus på hållbarhet och att utveckla Singapores cirkulära eko-ekonomi kan skapa fler möjligheter för svenska företag, särskilt med tanke på att många företag är ledande inom hållbar utveckling inom sina branscher. Det är här svenska företag kan tillföra ett betydande värde genom att erbjuda högkvalitativa, hållbara lösningar med grön innovation i världsklass.

Vi är glada att kunna berätta att svenska företag är fortsatt optimistiska om affärsklimatet i Singapore. Singapore växer som en strategisk plats för affärer, inte bara för försäljning och marknadsföring utan också för FoU och som en regional management-hub.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

2024 genomfördes vår Business Sweden Climate Survey under Q1 av Business Sweden i Singapore, för sjunde året i rad. Totalt 94 svenska företag deltog, både stora, medelstora och små företag.

Den absoluta majoriteten av frågorna i undersökningen är desamma som använts i tidigare års undersökningar, vilket möjliggör jämförelser över tid. Några marknadsspecifika frågor för Singapore har lagts till i årets undersökning, med fokus på svenska företags regionala diversifiering av leverantörskedjan och förändrad närvaro i Asien till/från Singapore.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till de 94 deltagande företag och respondenter som har delat med sig av sin tid och sina insikter till oss. Era bidrag kommer att bidra till framgången för denna rapport och Business Swedens och Team Swedens ansträngningar för att fortsätta påskynda affärstillväxt och hållbar utveckling.