Sverige och Förenade Arabemiraten (FAE) har en lång historia av starka bilaterala relationer och framgångsrikt samarbete. De första svenska företagen etablerade sig i Förenade Arabemiraten redan på 60-talet och idag finns det cirka 200 svenska företag på marknaden.

Det går bra för svenska företag i Förenade Arabemiraten. Faktum är att 70 procent av de svenska företagen rapporterar att deras finansiella resultat 2023 var lönsamt. Hela 74 procent av de svenska företagen uppfattar affärsklimatet i Förenade Arabemiraten som bra eller mycket bra, vilket återspeglar en positiv syn på affärsklimatet.

Under de senaste åren har Förenade Arabemiraten tagit flera steg inom hållbarhetsområdet genom långsiktiga strategier och regleringar. 2016 lanserade landet sin National Climate Change Plan for 2017-2050, och 2021 meddelade Förenade Arabemiraten att de siktar på nettonollutsläpp 2050, vilket de är först med i MENA-nationen. Genom dessa initiativ kommer kunder i Förenade Arabemiraten sannolikt börja ta större hänsyn till en produkts eller tjänsts miljöaspekter i sina inköpsbeslut.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey genomfördes under februari och mars 2024. Syftet är att analysera marknaden och den ekonomiska utvecklingen, samt vilka möjligheter och utmaningar som svenska företag står inför.

I år deltog 67 respondenter i den webbaserade undersökningen, där de besvarade 25 frågor. Detta innebär att urvalet är tillräckligt stort för att vara statistiskt signifikant och ger en god representation av hela populationen av svenska företag som är närvarande i Förenade Arabemiraten.

Vi hoppas att denna studie kommer att ge insikter som kan stödja både företag på marknaden och de som planerar att etablera sig i Förenade Arabemiraten, och som alltid står vi redo att stödja alla svenska företag med intresse för Mellanöstern.