Fler än 20 miljoner företag har hittills svartlistats och utsatts för mer frekventa inspektioner, inte fått tillgång till statlig finansiering eller kunnat svara på anbud, och juridiska representanter har fått reserestriktioner. Baserat på Business Swedens analys går svenska företag vanligtvis mycket bra – vår Business Climate Survey 2021 visade att 83 procent av svenska företag inte hade märkt någon påverkan av systemet – men systemens påverkan på partners, leverantörer och kunder är en betydande risk för nätverket och en potentiell förändring av det kinesiska affärslandskapet.

PÅVERKAN AV CORPORATE SOCIAL CREDIT-SYSTEMET PÅ SVENSKA FÖRETAG I KINA
Fråga: Hur har Corporate Social Credit-systemet påverkat ditt företag i Kina? (Flerval)

3102 China Corporate Social Credit System illustration 1200x628 v1.pngallt mer standardiserat

För att vara ett system som skulle skapa ordning på marknaden har det funnits en hög osäkerhet kring Corporate Social Credit-systemet på grund av bristande nationell standardisering. För att ta itu med denna fråga utfärdade National Development Reform Commission (NDRC) i juli 2021 utkast till dokument som tydligare definierar systemets gränser och omfattning. Dessa dokument listar ut 11 typer av information som kommer att läggas till i varje företags sociala kreditprofil, och listar även vilket statligt departement som kommer att ansvara för att samla in uppgifterna.

Genom att veta exakt vad som förväntas av företag när det gäller rapportering och efterlevnad kan svenska företag nu börja göra en grundlig översyn av sin verksamhet i Kina. Även företag med mycket liten exponering för Kina kan påverkas, eftersom innebörden av CSCS och målet att utrota "dåliga element på marknaden" innebär att många leverantörer riskerar att svartlistas och tvingas lämna marknaden. Företag bör arbeta proaktivt för att hantera potentiella risker, eftersom de nya standarderna också tar upp hur man återställer sin kredit i systemet.

Även om Corporate Social Credit-systemet kan leda till affärsstörningar är det också ett användbart verktyg som svenska företag kan använda när de granskar kunders, partners och leverantörers trovärdighet – transparens och offentliggörande är en viktig del av systemet. Färre än 15 procent av de tillfrågade i vår Business Climate Survey rapporterade att de använde det idag när de utvärderade partners och leverantörer, vilket visar att det finns mycket utrymme för förbättringar.

“A system where everything is convenient for the trustworthy, and the untrustworthy are unable to move even a single step.”
- Xi Jinping, som beskriver syftet med Corporate Social Credit-systemet.
utvärdering av den påverkan som kinas corporate social credit-system kan ha på dina affärer

När Corporate Social Credit-systemet återuppstår som en prioritet för marknadsreglering i Kina efter en post-pandemisk återgång till det "normala", är det viktigare än någonsin för svenska företag som har att göra med Kina att förstå hur systemet fungerar och vad som förväntas av dem när det gäller efterlevnad. Det är också viktigt att utvidga analysen till att titta på nyckelleverantörer, partners och kunder för att förstå marknadslandskapet.

Business Sweden rekommenderar alla svenska företag att göra följande:

  • Få en djup förståelse för systemet med dedikerade resurser som följer upp efterlevnaden – i det nationella systemet, men även om du omfattas av en lokal version som kan ha ytterligare standarder.
  • Undersöka ditt företags nuvarande profil i systemet – många gånger är företag inte medvetna om vad som står i deras offentliga profil.
  • Aktivt genomföra åtgärder för att ta bort en svartlistning och återställa krediten om du har några negativa kommentarer, det kommer att ha väsentlig inverkan på din verksamhet i Kina.
  • Om du har positiva kommentarer (så kallade "red listings"), använd det som en aktiv del av din marknadsföring när du interagerar med kunder och leverantörer.
  • Analysera dina nyckelpartners, leverantörer och kunder för att se deras profil – en svartlistning kan indikera att de kommer att möta utmaningar på marknaden. Ha en öppen dialog om konsekvenserna av detta och hur man kan återställa den sociala kreditvärdigheten.
  • Systemet är tänkt att användas av allmänheten och avslöjar information om företag som du kan tänkas vilja samarbeta eller handla med – använd det som en extra källa för att utföra en due diligence eller vid on-boarding av nya leverantörer.

Om du vill veta mer om hur ditt företag kan arbeta mer proaktivt med Kinas Corporate Social Credit System, kontakta gärna oss för vidare diskussion.

Per Portén, Market Manager Shanghai, per.porten@business-sweden.se.
Thomas Larsen, Project Manager Shanghai, thomas.larsen@business-sweden.se.