USA, med sin stora marknad och sitt varierande affärsklimat, erbjuder en mängd möjligheter för svenska företag som vill etablera sin närvaro eller expandera verksamheten utomlands.

Av de svenska företag som bidragit till denna rapport uppfattar 61 procent den amerikanska marknaden som ett bra/mycket bra affärsklimat att vara en del av. I årets undersökning ser vi ett fortsatt positivt engagemang från svenska företag på den amerikanska marknaden, där en majoritet (72 procent) av de svarande företagen förväntar sig ökade intäkter. Vi ser dock också att fler företag förväntar sig en minskad omsättning under det kommande året (13 jämfört med 3 procent under tidigare år), vilket möjligen återspeglar den nuvarande utmanande ekonomiska situationen på marknaden.

Även om omsättningstillväxten kan bli utmanande finns det fortfarande ett engagemang för att fortsätta investera i USA – 88 procent av företagen förväntar sig att fortsätta investera på samma nivå som under tidigare år eller till och med öka sina investeringar.

USA är en viktig drivkraft för den globala ekonomin, och detta fortsätter att attrahera svenska företag. Sedan slutet av 2021 har tre nya framträdande politiska åtgärder införts i USA, som alla har potential att påverka det amerikanska affärsklimatet för såväl utländska som lokala företag.

De flesta respondenter anser fortfarande att det bidrar till deras affärer att vara ”svensk” – 54 procent hävdar att det bidrar delvis eller mycket. Vid en jämförelse med föregående års svar har dock betydelsen av det svenska varumärket minskat – särskilt med en tillväxt i segmentet "delvis".

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey är ett verktyg som används av Team Sweden för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer runt om i världen. Denna undersökning observerar hur svenska företag som är verksamma i USA uppfattar marknadsförhållandena och de ekonomiska utsikterna för sina företag – och om dessa åsikter skiljer sig åt mellan olika företagstyper.

Idag är det troligt att fler än tusen svenska eller svenskanknutna dotterbolag är verksamma i USA. Fler än 800 svenska företag kontaktades för att delta i 2023 Business Climate Survey, där svaren samlades in under mars och april 2023. Utvalda företag intervjuades för att säkerställa en djupare förståelse för de faktorer som driver deras svar. Årets Business Climate Survey fick totalt 124 svar.

Vi vill rikta ett stort tack till de företag som svarade på Business Climate Survey för era ovärderliga bidrag till denna rapport. Tillsammans kommer vi att fortsätta att söka möjligheter till tillväxt och ömsesidigt gynnsam handel.