När Univrses, ett banbrytande företag specialiserat på datorseende och djupinlärning, behövde hitta nya kunder på outnyttjade marknader, träddade Business Swedens lokala team i USA, Italien och Japan in och erbjöd en hjälpande hand.

Univrses expertis ligger i att bearbeta videor och bilder från kameror installerade i fordon, vilket gör att dessa fordon kan förstå sin omgivning och lösa stadsutmaningar inom fordons- och smarta stadsapplikationer. Som en del av sitt innovativa system samarbetar Univrses med olika flottor, inklusive taxibilar, sopbilar, bussar och till och med post- och sista milen-tjänster. Dessa flottor blir datainsamlare genom att integrera kameror i sina vindrutor.

IDENTIFIERING AV KUNDER PÅ TRE VIKTIGA MARKNADER

Business Sweden har spelat en avgörande roll för Univrses framgång genom att hjälpa till att identifiera och nå ut till kunder på tre stora marknader där Univrses lösningar har stor potential - USA, Italien och Japan.

Genom att dra nytta av sin lokala marknadskunskap hjälpte Business Sweden Univrses att identifiera mässor och evenemang där deras målkunder finns närvarande. Denna strategiska approach säkerställde att Univrses effektivt kunde engagera sig med prospekter och öka sina chanser att säkra ny affärsverksamhet.

"Business Sweden kan spela en mycket central roll för Univrses framtid genom att hjälpa oss att expandera till olika territorier, förstå lokala marknader och att bringa den effekt vi söker över dessa olika länder och världen bortom dem." - Jonathan Selbie, VD, Univrses

UTNYTTJANDE AV BUSINESS SWEDENS GLOBALA RÄCKVIDD

På sikt fortsätter Business Swedens engagemang att vara avgörande för Univrses expansion till nya territorier. Genom att hjälpa till att förstå lokala marknader och tillhandahålla värdefulla insikter stöder Business Sweden Univrses globala ambition att göra en betydande påverkan på de ledande marknaderna för autonom rörlighet.

När Sveriges mobilitetstekniksektor fortsätter framåt är Univrses ett prima exempel på hur små men innovativa företag kan dra nytta av Business Swedens globala räckvidd som ett sätt att övervinna resursbegränsningar och låsa upp nya affärsmöjligheter.

OM UNIVRSES

Univrses är dedikerade till att förbättra stadsinfrastrukturen genom att utnyttja kraften i datorseende och maskininlärning. De strävar efter att göra en positiv inverkan på stadslivet genom att förbättra stadsmiljön och berika medborgarnas liv.

Deras tillvägagångssätt fokuserar på en värld där städer och samhällen är sammanlänkade, drivna av AI- och datorseendetekniker. De syftar till att ge stadsfunktionärer och infrastrukturchefer möjlighet att skapa säkrare, grönare och mer levande städer för alla, och bryta ner traditionella hinder och begränsningar.