En svag krona ger drygt hälften av de svenska industriföretagen bättre förutsättningar att vinna exportaffärer på utlandsmarknaden. Det visar en ny undersökning som Business Sweden genomfört tillsammans med undersökningsföretaget Origo Group där ledande företrädare för 300 svenska industriföretag har deltagit.

Det är den svenska basindustrin – Trä och papper, Stål och metall samt Kemi och läkemedel – som vinner mest på en svag krona. För branscher med stor andel insatsvaror från utlandet, däribland Fordon och Elapparatur och elektronik, är uppsidan av en svag krona betydligt mindre då importen blivit dyrare.

Resultatet visar att tre fjärdedelar av företagen har utrymme att föra över ökade kostnader för insatsvaror och transporter i prishöjningar för utlandskunder.

Undersökningen sätter även de aktuella geopolitiska spänningarna i strålkastarljuset. Hela tre fjärdedelar av industriföretagen uppger att det geopolitiska läget där Rysslands invasionskrig i Ukraina, krisen i Mellanöstern och maktkampen mellan USA och Kina är dominerande har en direkt påverkan på deras verksamhet på utlandsmarknaden.

Ladda ned rapporten Kronan, priserna och geopolitiken för hela översikten av undersökningens resultat. 

Om undersökningen

Ledande företrädare – huvudsakligen VD, försäljningschef, affärsområdeschef eller motsvarande – för 300 företag i olika industribranscher har besvarat enkäten i telefonintervjuer under perioden 25 april – 21 maj 2024.

Resultatet från undersökningen redovisas i diagramform i rapporten. Business Sweden använder en enkel beräkningsmodell för att rangordna branscher utifrån vilka som vinner mest på en svag krona.

Samma modell används för att visa vilka branscher som har störst utrymme att höja sina priser för utlandskunder liksom vilka branscher som påverkas mest av det dagsaktuella, spända läget i geopolitiken. Beräkningsmodellen beskrivs i anslutning till respektive diagram.