2020 målade respondenterna i undersökningen i Tyskland upp en ganska dyster bild av företagsklimatet. Pandemin var i ett tidigt skede och svenska företag som verkar i Tyskland var osäkra på framtiden och oroade sig för överlevnaden. Resultaten av årets undersökning återspeglar dock den växande optimismen i Europa. Svenska företag planerar att öka investeringarna; de förväntar sig att omsättningen kommer att öka och verkar ha klarat sig bra genom pandemin relativt bra. Dessutom är respondenterna i denna undersökning nöjda med det tyska företagsklimatet, och det svenska varumärket är starkt och står både för innovation och hållbarhet.

Svenska företag har upplevt en förändring på den tyska marknaden under hela pandemin när det gäller ökad digitalisering och användning av digitala verktyg. Men digitaliseringsnivån i Tyskland upplevs i allmänhet fortfarande som låg. Även om detta är utmanande för svenska företag, är det också ett område fullt av möjligheter. Den tyska marknaden har alltid varit mycket viktig för svenska företag och fortsätter att vara det. Svenska företag och produkter har ett gott rykte bland konsumenter för innovation och kvalitet, men även för hållbarhet.

OM UNDERSÖKNINGEN

Syftet med den här rapporten är att öka förståelsen för svenska företags prestationer i Tyskland och fördjupa kunskapen om de möjligheter och utmaningar som den tyska marknaden erbjuder.

Rapporten tas fram en gång per år av Team Sweden, ett gemensamt initiativ där Business Sweden samarbetar med Sveriges lokala ambassader, konsulat och handelskamrar runt om i världen, bland andra intressenter.

Undersökningen ger förstahandsperspektiv och insikter om affärstrender, frågor och utmaningar på globala marknader baserat på omfattande intervjuer med svenska företag verksamma i respektive land.

Ladda ner Tysklands Business Climate Survey 2021 för att läsa om alla resultatet och en djupare analys.