På Business Sweden arbetar vi med affärsutveckling med ett högre syfte: att bidra till välfärden i samhället genom att accelerera svenska företags tillväxt utomlands samt att hjälpa internationella företag att investera och växa i Sverige. Vi har kunder i hela världen och av det skälet har vi också kontor och anställda i hela världen. Att flytta utomlands ingår som en naturlig del av arbetet för de flesta hos oss. Och med strax över 500 anställda så är vi en relativt liten spelare, men vårt avtryck liknar en betydligt störres.

BuS 2022 top 100.png

När du börjar här blir du en del av ett brett kollektiv av framåtlutade tänkare och görare samt kommer få arbeta med en mängd olika internationella projekt, ofta komplexa och ofta med korta tidsramar. Du kommer att verka på hög strategisk nivå med multinationella företag och deras högsta ledning, politiker och ambassadörer – samtidigt som du i allra högsta grad är involverad i det operativa arbetet med att leda kunderna genom varje steg i processen. Som ett resultat av detta är vår kultur mycket entreprenöriell, dynamisk och med hög energi, något som naturligt medför att alla här på Business Sweden alltid strävar efter att prestera på sin individuella toppnivå.

För att sammanfatta: Hos oss kommer du att åstadkomma mer än du trodde var möjligt och utöva ett större inflytande än du kunde drömma om. Du kommer att kunna frigöra dina talanger med världen som arbetsplats och göra skillnad – på riktigt.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig.