Saudiarabien har länge varit Sveriges största exportmarknad i Mellanöstern och svenskt näringsliv är väl representerat på den saudiarabiska marknaden.

De två kungadömena delar en historia av starka bilaterala relationer med ett samarbete som går tillbaka till 1950-talet, då de första svenska företagen etablerade sin närvaro i Saudiarabien. Sedan dess har det ekonomiska partnerskapet stadigt utvecklats och idag är cirka 60 svenska företag aktivt verksamma på den saudiska marknaden.

Saudiarabiens nationella transformationsstrategi, Vision 2030, som syftar till att diversifiera ekonomin bort från oljeberoendet, har öppnat omfattande möjligheter kring produkter, tjänster och teknik.

Av de tillfrågade svenska företagen rapporterade 77 procent att deras finansiella resultat under 2022 var lönsamt.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

I år inkluderades Saudiarabien för första gången i vår Business Climate Survey. Undersökningen kartlägger hur svenska företag som är verksamma i Saudiarabien uppfattar marknadsförhållandena och de ekonomiska utsikterna för sin verksamhet. Undersökningen visar också hur och om uppfattningarna skiljer sig åt mellan olika typer av företag.

Undersökningen för 2024 genomfördes under januari och februari 2024 och 35 svenska företag svarade på enkäten. Vi hoppas att denna rapport kommer att ge värdefulla insikter till alla företag som är intresserade av den saudiarabiska marknaden, och som alltid står Business Sweden redo att stödja alla svenska företag som är intresserade av att utforska möjligheterna i Mellanöstern.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till de deltagande företagen och de respondenter som har bidragit till denna rapport.