Under 2022 hade Förenade Arabemiratens ekonomi sin snabbaste tillväxttakt på över ett decennium, bruttonationalprodukten (BNP) beräknas ha ökat med 7,6 procent trots den globala ekonomiska avmattningen.

Förenade Arabemiratens politiska ledning betonar att större finansiella inflöden är resultatet av långsiktiga ansträngningar att diversifiera ekonomin samt de senaste ansträngningarna för att fördjupa handelsförbindelserna med strategiska partner genom att ingå frihandelsavtal.

Utöver sin roll som direkt handelspartner är Förenade Arabemiraten ett viktigt regionalt nav för svenska företag. Många regionala affärsmöjligheter skapas i Förenade Arabemiraten och en betydande del av handeln med svenska produkter går genom landet.

De flesta av de tillfrågade, 77 procent, angav att de upplever affärsklimatet som bra eller mycket bra, vilket är en ökning från föregående undersökning med 10 procent.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Business Sweden har genomfört denna undersökning som kartlägger hur svenska företag med verksamhet i Förenade Arabemiraten uppfattar marknadsförhållandena och de ekonomiska utsikterna för sin verksamhet. Undersökningen visar också om och hur åsikterna skiljer sig åt mellan olika typer av företag.

Undersökningen genomfördes under mars och april 2023 och syftar till att förstå den ekonomiska utvecklingen och marknadsutvecklingen samt vilka möjligheter och utmaningar svenska företag står inför.

Vi hoppas att denna studie kommer att ge insikter som kan stödja både företag som för närvarande är verksamma på marknaden och de som planerar att etablera sig i Förenade Arabemiraten, och som alltid står vi redo att stödja alla svenska företag med intresse för Mellanöstern.