Handelsförbindelserna mellan USA och Sverige fortsätter att vara starka, trots en alltmer instabil global marknad. I årets Business Climate Survey signalerar en majoritet av de svarande fortsatt förtroende för den amerikanska marknaden genom att öka sina lokala investeringar och höja förväntningarna på den amerikanska intäktstillväxten.

USA:s ekonomiska återhämtning efter Covid står dock inför flera utmaningar. Betydande inflation på hemmaplan i kombination med en europeisk energi- och säkerhetskris som drivs av Rysslands invasion av Ukraina, samt ihållande Covid-19-relaterade låsningar i Kina, har kraftigt dämpat tillväxtutsikterna.

Samtidigt finns det unika möjligheter på den amerikanska marknaden, eftersom både den privata och den offentliga sektorn påskyndar ansträngningarna för att genomföra en avgörande energiomställning, med målet att uppnå en koldioxidfri ekonomi senast 2050.

Biden-administrationens Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) på 1,2 biljoner dollar är kanske den viktigaste åtgärden från den federala regeringen i denna riktning - den frigör enorma medel under det kommande decenniet.

En majoritet av de tillfrågade anser fortfarande att det svenska varumärket bidrar till deras verksamhet i USA. Den grupp som ansåg att det bidrog mycket förra året var dock betydligt mindre i den här undersökningen. En anledning till detta kan vara den ökade fokuseringen och retoriken kring Buy American.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey är ett verktyg som utvecklats för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer i USA. I denna rapport presenteras de slutsatser som dragits av undersökningen och en analys baserad på den nuvarande affärssituationen, de ekonomiska utsikterna samt andra marknadsaspekter som anses vara relevanta för företag som är verksamma i eller planerar att etablera sig i USA.

Fler än 600 svenska företag kontaktades för att delta i 2022 års undersökning och svaren samlades in under mars och april 2022. Utvalda företag intervjuades för att säkerställa en djupare förståelse för de faktorer som ligger bakom deras svar. Årets Business Climate Survey fick sammanlagt 88 svar.

Avslutningsvis vill vi framföra vårt uppriktigaste tack till de svarande i vår undersökning för deras ovärderliga bidrag till denna rapport. Tillsammans kommer vi att fortsätta att söka möjligheter till tillväxt och ömsesidigt fördelaktig handel, trots den globala ekonomiska osäkerheten och oron.