Sveriges ekosystem för digital teknik har anammat potentialen hos AI, med fokus på att dela kunskap, förstå hur data kan användas för att påskynda den gröna omställningen och utforska potentialen i det okända.

Vår rapport ger insikter om nyckelintressenter i det svenska AI-segmentet och vilken roll innovativt samarbete spelar för att tillämpa kraften hos AI inom industri, finans, sjukvård och robotik.

Ladda ner rapporten redan idag och ta del av investerings- och tillväxtpotentialen i Sveriges ekosystem för AI och digital teknik.