Industrier

industry-consumergoods-v3.jpg
CONSUMER GOODS

Sverige är en pionjär i att främja hållbar konsumtion och produktion inom livsstilsindustrin. Med ny teknik, innovativa affärsmodeller och digitalisering, driver Sverige fram hållbara lösningar som uppfyller både etiska och miljömässiga krav.

industry-digitaltechnologies-v1.jpg
DIGITAL TECHNOLOGIES

Digital teknik är en drivande kraft bakom hållbar utveckling och tillväxt. Den är avgörande för att skapa smarta samhällen som uppfyller sociala, affärsmässiga och ekonomiska behov från individer, näringsliv och offentlig förvaltning.

industry-energy-v1.jpg
ENERGY

Smart energi kommer att vara kraftcentrum i framtidens industri, transport och samhälle. Sverige leder globalt med kunskap, investeringar och innovationer inom smart energi. Våra lösningar för energilagring, hållbar produktion och distribution banar väg för en grönare framtid.

industry-industrials-v1.jpg
INDUSTRIALS

Industrins hållbara omvandling intensifieras över hela världen med svenska lösningar som föregångare i utvecklingen – driven av ren energi, samarbete och teknikinnovation.

industry-lifescience-v1.jpg
LIFE SCIENCE

Sverige är världsledande inom life science, driven av avancerad forskning och unika digitala tekniker som banar väg för revolutionerande hälsovårdslösningar. Vi ligger längst fram när det gäller att utveckla precisionsmedicin, uppkopplad hälsa och effektiva infektionskontroller.

industry-materials-v2.jpg
MATERIALS

Sverige leder utvecklingen av smarta, hållbara material som stöder en cirkulär ekonomi och som bidrar till att nå klimatmålen. Med innovationer inom hållbar gruvdrift, produktion av gröna batterier och nya biomaterial, positionerar vi oss i frontlinjen för framtidens mobilitet och industri.

industry-transport-v1.jpg
TRANSPORT

Sverige leder utvecklingen av framtidens mobilitet med fokus på e-mobilitet, intelligenta självkörande fordon och alternativa bränslen. Målet är att skapa hållbara transportlösningar som möter FN:s globala mål för hållbar utveckling, med visionen om noll koldioxidutsläpp och innovativa on-demand-lösningar.