Under 2023 genomgick den turkiska ekonomin avgörande politiska förändringar i och med regeringens försök att bekämpa den ihållande inflationen och devalveringen av den turkiska liran. Det ekonomiska landskapet komplicerades ytterligare av de förödande jordbävningarna i februari som drabbade en betydande del av befolkningen, med en uppskattad total ekonomisk skada på 84,1 miljarder dollar.

Trots dessa utmaningar och ekonomiska osäkerheter rapporterade 78 procent av de svenska företag som deltog i vår undersökning lönsamhet för 2023, och endast 10 procent visade förluster. När vi blickar framåt förväntar sig 67 procent av dessa företag en ökad omsättning för 2024, även om investeringsklimatet fortfarande präglas av försiktighet på grund av den makroekonomiska oförutsägbarheten.

De historiska och kommersiella banden mellan Sverige och Turkiet, som går tillbaka till 1600- och 1700-talen, har spelat en avgörande roll för etableringen och framgången för det ”svenska varumärket” på den turkiska marknaden. Den höga kvaliteten och hållbarheten i svenska erbjudanden är välkända attribut i Turkiet. Hela 81 procent av de tillfrågade har rapporterat att ”det svenska varumärket” har ett positivt inflytande på deras affärsverksamhet.

Svenska företag som är verksamma i Turkiet ser en växande betoning på hållbarhet, drivet av konsumenternas medvetenhet och branschspecifika framsteg, men hindras av otillräckligt stöd från myndigheter och brist på omfattande tillämpningar. Enligt undersökningsresultaten rapporterade 61 procent av respondenterna att miljöhänsyn, i varierande grad, är en faktor i deras kunders köpbeslut i Turkiet.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Denna rapport syftar till att leverera en djupgående analys av affärsmiljön i Turkiet för svenska företag som är verksamma i landet. Vårt mål är att fördjupa er förståelse för dessa företags resultat och att ge insikter om de möjligheter och hinder som finns på den turkiska marknaden. Dessutom hoppas vi att detta dokument kommer att bidra till att främja pågående handelsdiskussioner mellan Sverige och Turkiet.

Undersökningen genomfördes mellan den 5 februari och den 7 mars 2024 och riktade sig främst till affärsenheter, landschefer eller försäljningschefer från svenska företag. Av 126 kontaktade personer svarade 49, vilket ger en svarsfrekvens på 39 procent.

Vi vill rikta ett stort tack till alla företag och individer som deltog i undersökningen och bidrog med ovärderliga insikter och information. Era bidrag är avgörande för att skapa en insiktsfull och grundlig översikt över marknadsförhållandena i Turkiet.